Valhalla Relay

Valhalla Relay 14.5.2022

Valhalla Relay är ett hinderbanelopp för stafettlag med 1–4 medlemmar. Hinderbanan är cirka 2 km lång med över 20 hinder, som varje lag ska ta sig runt banan fem gånger.

Startlista Valhalla Relay

Valhalla Relay är en lekfull utmaning där du kan testa dina egna gränser. Ditt lopp, dina premisser.

Evenemanget har två klasser: Fun Run och Racing.

I Fun Run uppmuntras samarbete. Varv 1-4 kan genomföras som par och femte och sista varvet genomförs av alla lagmedlemmar och för laget i mål.

I Racing genomförs varv 1-4 av max. 1 lagmedlem och femte och sista varvet genomförs av alla lagmedlemmar och för laget i mål.

Om man genomför loppet individuellt belönas man med en lunch vid Elsas kök efter loppet.

Kommande lopp

Klicka på ett tillfälle för att få mer information och anmälan

Inför tävlingen

Anmälan senast 10.5.2022.
Anmälan på plats från kl. 9.30 på tävlingsdagen, senast 60 min före egen start. Efteranmälan på plats men kan begränsas beroende på hur pandemiläget ser ut.

Kl. 11.00 Mini Tour U12

Kl. 11.05 Club

Kl. 11.10 Family

Kl. 11.15 Family

Kl. 11.20 Family

Kl. 11.25 Family

Kl. 11.30 Family

kl. 12.00 Racing Relay start – 5 varv

kl. 12.02 Fun Run Relay start – 5 varv

 

Fram till 14.4 = 85 € / lag

Fram till 10.5 = 95 € / lag

Anmälan på plats 110 € / lag

 

Efteranmälan på plats men kan begränsas beroende på hur pandemiläget ser ut.

Betalningslänk skickas ut automatiskt vid anmälan och länken är aktiv i 14 dagar. Betalning behöver göras innan pristrappan höjs för att få det pris som gäller vid tid för anmälan. 

Det finns omklädningsrum och dusch; efter loppet bjuds deltagarna på bad och bastu i Norrvalla.

Racing

Deltagarna ska hela tiden vara innanför banmarkeringen.

Laget tilldelas 2 st. nummerlappsvästar/lag. Ena västen ska bäras av den som genomför varvet och den som ska genomföra följande varv bär den andra västen och väntar i växlingsområdet. 

Man har ett försök på sig på alla hinder, förutom rampen där man har tre försök; om man misslyckas med ett hinder markeras ett streck på handleden.

För varje markerat streck ska laget tillsammans utföra en straffrunda på sista varvet efter sista hindret. Straffrundan är ca 300 m.

På de hinder som har både normal way och fast way så får deltagaren: 

- en extra runda om deltagaren klarar normal way 

- direkt fortsätta om deltagaren klarar fast way 

- vid misslyckande ett markeras ett streck på handleden

Deltagaren bör söka sig till hinderdomaren för att få strecket markerat. 

Vid vissa av hindren kan man som nämnt välja mellan normal way och fast way. Man kan välja olika för alla hinder.

Normal way är lite lättare men om man tar den så kommer en extra runda på 50–150 meter.

Fast way är svårare men klarar man den kan man fortsätta direkt utan extra runda. 

Vid hindren finns domare som avgör om deltagarna klarar av eller misslyckas med hindren. Om man inte lyder domarens anvisningar kan laget bli diskvalificerad. 

Alla varv förutom det sista genomförs med en lagmedlem, och sista varvet genomförs av alla lagmedlemmar tillsammans. Lagmedlemmarna får hjälpa varandra vid hindren.

För att föra laget i mål bör alla lagmedlemmar vara så nära varandra att de kan röra varandra då de passerar mållinjen. Om laget är längre ifrån varandra blir laget straffat med endera 5 minuters tillägg eller diskvalificering.

Under sista varvet ska laget tillsammans genomföra följande hinder en gång: Farmers Walk, Tyre pull och Tyre flip. Övriga hinder ska alla lagets medlemmar genomföra. 

Laget får varvtider för alla varven, men endast anknutet till lagnamnet (inte personliga varvtider). 

Tävlingsledningen kan göra ändringar i loppet ända till tävlingsdagen. 

Det är inte tillåtet att vara påverkad av droger eller alkohol under loppet. 

Det är inte tillåtet att använda spikskor eller metalldubbskor. 

 

Laget tilldelas nummerarmband. Numret ska vara synligt under tävlingens gång.

Hindren är frivilliga och man genomför dem som man själv vill, och inga tilläggsrundor finns i denna klass. 

Alla andra varv förutom första och sista varvet kan genomföras med 1–2 medlemmar.

Första varvet genomförs av max. en lagmedlem för att minska trängsel och sista varvet genomför alla lagmedlemmar tillsammans. Samarbete uppmuntras! 

Om laget väljer att genomföra banan med två lagmedlemmar något varv så ska den som har tävlingsnummer genomföra alla hinder, medan den andra hjälper till vid hindren och behöver inte genomföra hindren. 

Sista varvet ska alla lagmedlemmar genomföra banan tillsammans. För att föra laget i mål bör alla lagmedlemmar vara så nära varandra att de kan röra varandra då de passerar mållinjen.

Under sista varvet ska laget tillsammans genomföra följande hinder en gång: Farmers Walk, Tyre pull och Tyre flip. Övriga hinder ska alla lagets medlemmar genomföra och samarbete uppmuntras. 

Tävlingsledningen kan göra ändringar i loppet ända till tävlingsdagen. 

Det är inte tillåtet att vara påverkad av droger eller alkohol under loppet. 

Det är inte tillåtet att använda spikskor eller metalldubbskor. 

Som deltagare är du skyldig att känna till samtliga regler för loppet.

Som deltagare är du skyldig att följa alla regler för loppet.

Allt deltagande sker på egen risk. Folkhälsan är inte ansvarig för skador på deltagare och deltagarnas utrustning. Om en skada på en deltagares utrustning/kläder uppstår är arrangören ej ansvarig. Vi rekommenderar deltagare att ha en försäkring som motsvarar denna typ av aktivitet.

Deltagarna ska vara minst 18 år. Minderåriga får delta om vårdnadshavare ger tillstånd och ska lämna in en ansökan signerad av sina vårdnadshavare. Kontakta valhalla@folkhalsan.fi för att erhålla blanketten.

Under loppet kan deltagarna fotograferas och filmas av arrangören, bilder och videor som arrangören producerar ägs av Folkhälsan. Genom att delta i loppet godkänner du att bilder på dig kan publiceras offentligt i Folkhälsans regi. Om du inte godkänner att bilder som är tagna av dig under loppet används av Folkhälsan ska du klistra ett klistermärke med ”NO PHOTO” synligt på framsidan av din nummerväst eller t-skjorta. Klistermärkena finns tillgängliga i tävlingskansliet.

Påras netpyramid
En 4 meter hög nätpyramid som deltagarna ska ta sig över. Hindersponsor Påras.

 

Under-over-under-over
Deltagarna ska ta sig under de låga stockarna och över de höga. Juniorer har små halmbalar till hjälp vid de höga stockarna.

 

Pipe crawl

Kryp igenom ett av rören.

 

Påras Timber Step

Hindret har ett alternativ, step up and down.

 

Farmers walk
Deltagaren ska bära två st. avsågade stockar som det är fäst handtag i. Stockarna väger ca 20 kg st. Juniorer har stockar som väger ca 8 kg. Under sista varvet ska 1 par stockar/lag genom banan tillsammans. 

 

Tyre pull
Dra upp bildäck i ett rep. Hindret har en normal lane och en fast lane.

Normal lane:  Bildäck som ska dras upp till träbalken.

Fast lane: Större bildäck som ska dras upp till träbalken.


Påras balance

Balansera över två st. stockar utan att röra marken.

 

Crawl
Kryp under nätet.

 

Multichoise rigg

”Klättra” genom hela riggen utan att röra marken. Riggen har 4 st. normal lanes och 4 st. fast lanes i alla alternativ.

Normal way:  Monkey bars, armgång med 50 cm mellanrum, Spinning Wheels som är 6 st. upphängda hjul eller Rope Climb, repklättring 3 m och slå i metallbalken.

Fast way: Flying Monkey, med 1 m och 80 cm mellanrum mellan stängerna, Nunchucks som är hängande ”tappar” eller Salmon Ladder, laxtrappa med 3 st hopp.

 

 

Ninja steps

Hoppa igenom ninja stepsen genom att hoppa mellan dem utan att röra marken.

 

Peab irish table

Ta sig över plankan, man får ta hjälp av stolparna som plankan är monterad på.

 

Crawl
Kryp under nätet.

 

Peab vertical wall

Klättra över hindret.

 

Lowrigg

Ta sig på undersidan av stängerna igenom hindret utan att röra marken. Det finns 3 st. lanes varav två är en låg ”monkeybar” och en är ett rep som är fasthängt i metallrör.

 

Rings
Svinga igenom riggen med hjälp av ringarna utan att röra marken.

 

Incline wall
Klättra över den lutande väggen som har fotgrepp.

Tractorwheel flip
Vända traktorhjul den angivna sträckan. Hindret har normal lane och fast lane.

Normal lane: Mindre traktordäck.

Fast lane: Större traktordäck.

Juniorer ska rulla hjulet den angivna sträckan. Under sista varvet ska 1 däck vältas. 

Netclimb
Nätklättring uppför bron vid skidspåret. Under sista varvet ska alla genomföra hindret.

 

Cliffclimb
Klättra uppför en bergsklippa med hjälp av rep som hänger ner. Under sista varvet ska alla genomföra hindret.

 

Ropeclimb
Klättra upp för rep och slå i träbalken. Hindret har normal lane och fast lane.

Normal lane: Klättra upp 3,5 meter längs ett rep.

Fast lane: Klättra upp 5,5 meter längs ett rep.

 

Vertical pipeclimb
Klättra uppför i rör med ca 1 m diameter. Hindret har normal lane och fast lane.

Normal lane: Har grepp för händer och fötter.

Fast lane: Har färre grepp.

 

Big ramp
En 5 m hög ramp som man ska ta sig uppför. Hindret har normal lane och fast lane.

Normal lane: Har rep som man kan greppa ca 1,5 meter från toppen.

Fast lane: Deltagaren ska ta sig upp på rampen utan repets hjälp.

Säkerhet och eventuella restriktioner enligt den situation som råder när Valhalla-evenemangen hålls.

Om eventen inhiberas på grund av covid-19 pandemin erbjuds deltagarna att flytta fram sin startplats eller få tillbaks anmälningsavgiften.

Kontakt

  • Valhalla tävlingskontor

   Kontaktadress för Valhalla

  • Kontakta oss om du har frågor gällande tävlingen Valhalla eller gällande registrering. Hos oss kan du även boka in en coach för att effektivera din träning.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Joakim Träskelin

   Idrottsproducent Norrvalla

  • tfn:
   050 585 0782

  • Jobbar på Norrvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Andreas Närvä

   Medieproducent

  • tfn:
   044 788 3734

  • Kontakta