Valhalla Challenge

Valhalla Challenge 20.8.2022

Detta är ett lopp för dig som gillar tuffa utmaningar!  En hinderbana ned trail, skogsträsk, lera och mycket mera.

 

Loppet är ca 8 km och du kan välja att delta mellan Racing eller Fun Run klassen.

I Racing deltar du med tidtagning och straffrundor.

I Fun Run deltar du utan tidtagning och utan straffrundor.

Ditt lopp, dina premisser!

I bildspelet ovan finns fyra bilder.
Bild 1 beskriver Fun Run
Bild 2 beskriver Racing.
Bild 3 beskriver Fast way/Normal way samt hur armband och straffrundor i Racingklassen fungerar.
Bild 4 visar karta över loppet.

Kommande lopp

Klicka på ett tillfälle för att få mer information och anmälan

2 st. i

Inför tävlingen

Säkerhet och eventuella restriktioner enligt den situation som råder när Valhalla-evenemangen hålls.

Om eventen inhiberas på grund av covid-19 pandemin erbjuds deltagarna att flytta fram sin startplats eller få tillbaks anmälningsavgiften.

Startlistan publiceras 3 dagar innan eventet.

Starlistan https://www.webscorer.com/startlist?raceid=286710

Första starten sker kl. 11 och följs sedan av startgrupper med max. 30 deltagare med 5 minuters mellanrum. Första starten är elitstart. 

Anmälan senast 16.8.2022. Efteranmälan på plats men kan begränsas beroende på hur pandemiläget ser ut.

Länk till Valhallas huvudsida där du kan anmäla dig.

 

Fram till 20.5 - 50 € 

Fram till 20.7 - 60 €

Fram till 16.8 – 70 €.

Efteranmälan på plats - 80 € men kan begränsas beroende på hur pandemiläget ser ut.

Betalningslänk skickas ut automatiskt vid anmälan och länken är aktiv i 14 dagar. Betalning behöver göras innan pristrappan höjs för att få det pris som gäller vid tid för anmälan.

Det finns omklädningsrum och dusch; efter loppet bjuds deltagarna på bad och bastu i Norrvalla.

Ingen tidtagning och inga obligatoriska straffrundor. Ditt lopp och dina premisser!
 

Deltagarna ska dock vara innanför banmarkeringen under hela loppet och ifall de avbryter behöver tävlingsledningen informeras om det.

 OCR-tävlingar är hinderbanelopp, med masstart/gruppstart och den tävlande som är först över mållinjen och har minst ett armband kvar vinner.

Allmänt uppförande.

-Tävlingstaktik är en del av interaktionen mellan tävlande, med den tävlande är skyldig att:

– Följa och får ej avvika från den snitslade tävlingsbanan.

– Utöva god sportsmannaanda hela tiden.

– Följa avsikten med en regel om den kan tolkas på olika sätt.

– Ansvara för sin egen och andras säkerhet.

– Följa instruktioner från funktionärer/domare.

– behandla andra tävlande, funktionärer, volontärer, media, sponsorer, åskådare med respekt och artighet.

Allmänna regler.

– Ett ärligt försök att genomföra alla hinder, som en allmän regel innebär ett ärligt försök att den tävlande måste applicera hela kroppsvikten på hindret.

- Samarbete mellan deltagarna vid hindren är tillåtna

-”Touch and Go” på ett hinder för att avsiktligt ”misslyckas” kommer leda till diskvalificering.

– Endast ett försök på följande hinder Ropeclimb, Pipeclimb, Rings, Lowrigg, Ropeclimb /Salomonladder, Step ups and downs /Weaver, Valhalla Rigg, Multi Rigg (inget andra försök). Övriga hinder har deltagarna tre försök på sig innan man tvingas klippa ett armband.

– Alla tävlande ska tilldelas fyra armband inför starten. 12-14-åringar tilldeas sex armband.

– En tävlande som inte klarar ett hinder ska få ett armband avklippt och avlägsnat av funktionär vid det aktuella hindret.

– Den tävlande måste ha ett armband kvar vid målgång för att vara berättigad till utmärkelse.

– En straffslinga måste genomföras för varje armband som blivit avklippt, straffrundan är placerad efter sista hindret och börjar vid målområdet.

– Straffslingan ska inte ta kortare tid än det svåraste hindret. I Valhalla Challenge är straffrundan runt Adidashallen.

– På några av hindren finns valalternativ normalway eller fastway. Fastway alternativet är svårare och om deltagaren klarar det får den direkt fortsätta längs banan, om deltagaren misslyckas klipps ett band och ett extra hinder/tilläggsrunda intill hindret ska genomföras innan man fortsätter längs banan. Normalway alternativet är lättare och om deltagaren klarar det får den behålla armbandet men behöver genomföra ett extra hinder/tilläggsrunda och om deltagaren misslyckas klipps ett armband och ett extra hinder/tilläggsrunda intill hindret behöver genomföras innan man fortsätter längs banan

– En tävlande utan armband (fyra eller fler misslyckade hinder) ska utföra fyra straff loopar. Tiden blir dock inofficiell om tävlande inte har armband och tävlanden kan därmed inte tävla om officiella FM placeringar.

– Straffslingan ska placeras inom synhåll för mållinjen och åskådare, helst omedelbart före mållinjen, eller före sista hindret.

– Tävlanden som korsar mållinjen samtidigt, ska tilldelas oavgjort.

– Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att tävlande varnas verbalt, med förbehåll för diskvalificering.

– Den tävlandes startnummer måste vara synligt under loppets gång, till exempel pannband och armbindel eller skrivet på arm/axel och baksidan av underbenet med permanent markör.

– Den tävlande måste ha täckt torso.

– Det är förbjudet att vara barfota, samt använda skor med metalldubbar/spikskor.

– Bilder och videos som tas av arrangören på deltagaren under tävlingen, har arrangören har rätt att använda dessa bilder till marknadsföring etc. utan att ersättning utgår till deltagaren. Deltagaren samtycker genom att anmäla sig till tävlingen.

– Deltagare tävlar på egen risk och har inte rätt att rikta några som helst krav mot arrangören eller markägaren före, under eller efter loppet. Deltagaren ska på bästa sätt förbereda sig för loppet, samt att ta del av den information som kommuniceras och publiceras före loppet.

All deltagande sker på egen risk, under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta. Blankett för godkännande fås av valhalla@folkhalsan.fi

Vi förbehåller oss rätten att ändringar kan komma att ske om förutsättningarna eller gällande restriktioner ändras.

Farmers walk  
Bära två st. avsågade stockar som det är fäst handtag i.  

 

Valhalla mini tour netpyramid 

En nätpyramid som deltagarna ska ta sig över.  

 

Cliff climb 

Klättra uppför en bergsklippa  

 

Ropeclimb 
Klättra upp för rep och slå i träbalken. Hindret har normal way och fast way. Endast 1 försök 

Normal way: Klättra upp 3,5 meter längs ett rep. 

Fast way: Klättra upp 5,5 meter längs ett rep.  

 

Ninja steps 

Hoppa igenom ninja stepsen utan att röra marken. 

 

Net over 

Klättra över nätet och ta sig till andra sidan 

 

Spearthrow 

Träffa ett mål med ett spjut. 

 

Swamp   

Ta sig igenom banmarkering i ett skogsträsk 

 

Ninja balance 

Balansera på en slackline utan att röra marken samt ta stöd av en annan slackline som går parallellt med varandra. 

 

Haybales 

Ta sig över en höbalspyramid samt rader av höbalar 

 

Jerrytanks 

Bära en st. ”Jerrytanks” en utmarkerad sträcka 

 

Vertical pipeclimb  
Klättra uppför i rör med ca 1 m diameter. Hindret har normal way och fast way. Endast 1 försök 

Normal way: Har grepp för händer och fötter. 

Fast way: Har färre grepp. 

 

Netclimb  

Nätklättring uppför till en bro.  

 

Crawl 
Kryp under nätet. 

Rings 
Svinga igenom riggen med hjälp av ringarna utan att röra marken. Endast 1 försök 

 

Incline wall  
Klättra över den lutande väggen som har fotgrepp. 

 

Peab vertical wall 

Klättra över hindret. 

 

Crawl 
Kryp under nätet. 

 

Peab Irish table 

Ta sig över plankan, man får inte ta hjälp av sidostolparna som plankan är monterad på. Deltagare under 14 år får ta hjälp av sidostolparna.

 

Container 

Klättra över hindret. 

 

Multichoice climb 

Ta sig upp. Hindret har två st. fast ways och två st. normal ways. Endast ett försök 

Normal way: repklättring 3 m och slå i metallbalken. 

Fast way: laxtrappa, 3 st. hopp. 

 

Påras balance 

Balansera över tre st. stockar utan att röra marken. 

 

Lowrigg 

Ta sig på undersidan av stängerna igenom hindret utan att röra marken. Det finns 3 st. ways varav två är en låg ”monkeybar” och en är ett rep som är fasthängt i metallrör. Endast 1 försök 

 

Cliffclimb  
Klättra uppför en bergsklippa med hjälp av rep som hänger ner.  

 

Pipe crawl 

Kryp igenom ett av rören. 

 

Påras Weaver 

Deltagaren tar sig genom hindret över varannan stock och under varannan utan att röra marken. 1 försök.

 

Tyre pull 
Dra upp bildäck i ett rep. Hindret har en normal way och en fast way. 

Normal way:  Bildäck som ska dras upp till träbalken. 

Fast way: Större bildäck som ska dras upp till träbalken. 

 

 

Over-under-over-under  
Deltagarna ska ta sig under de låga stockarna och över de höga.  

 

Valhalla rig

Ta sig igenom riggen utan att röra i marken. Hindret har normal way och fast way. Endast 1 försök.

Normal way: Valhalla Joker

Fast way: Valhalla Joker

 

Tractorwheel flip  
Vända traktorhjul den angivna sträckan. Hindret har normal way och fast way. 

Normal way: Mindre traktordäck. 

Fast way: Större traktordäck. 

 

Sled pull 

Dra en vikt längs en utmarkerad sträcka 

 

Mudland 

Ta dig igenom de grävda vallarna och diken som är fyllda med vatten.  

 

Atlas stone 

Lyfta atlas stenen upp på ett oljefat och ner tillbaks.

Hindret har en fast way och normal way samt en junior way för juniorer under 17 år. 

 

Multichoice rig 

Ta dig igenom utan att röra marken. Hindret har två st. fast ways och två st. normal ways. Endast ett försök. 

Normal way: monkeybar eller spinning wheels 

Fast way: Nunchucks eller flying monkey 

 

Påras netpyramid 

En 4 meter hög nätpyramid som deltagarna ska ta sig över.  

 

Ramp  
En 5 m hög ramp som man ska ta sig uppför. Hindret har normal way och fast way. 

Normal way: Har rep som man kan greppa ca 1,5 meter från toppen.  

Fast way: Deltagaren ska ta sig upp på rampen utan repets hjälp 

 

 

Finländska mästerskapen i OCR

Valhalla Challenge fungerar också som kvallopp till VM och EM i såväl allmän klass som i åldersklasser.

Finländska mästerskapen är kvalopp till EM och VM i  öppen klass (elit) och åldersklasserna 12-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-59 och 60+ . Samtliga klasser gäller för både damer och herrar. För de som är under 18 år ska skilt tillstånd för deltagande ges av deltagarens förmyndare.

Regler i FM:

Regelverket baseras på World OCR- XC Competition Rules

Vi förbehåller oss rätten att ändringar kan komma att ske om förutsättningarna eller gällande restriktioner ändras.

FISO OCR XC RULES

1.     WORLD OCR, Fèdèration Internationale de Sports d`Obstacles (FISO) är den organisation som ansvarar för officiella OCR XC tävlingsregler.

2.     OCR-tävlingar (OCR XC) är hinderbanelopp, med masstart/gruppstart och den tävlande som är först över mållinjen och har minst ett armband kvar vinner.

Allmänt uppförande.

-Tävlingstaktik är en del av interaktionen mellan tävlande, med den tävlande är skyldig att:

– Följa och får ej avvika från den snitslade tävlingsbanan.

– Utöva god sportsmannaanda hela tiden.

– Följa avsikten med en regel om den kan tolkas på olika sätt.

– Ansvara för sin egen och andras säkerhet.

– Följa instruktioner från funktionärer/domare.

– behandla andra tävlande, funktionärer, volontärer, media, sponsorer, åskådare med respekt och artighet.

Allmänna regler.

– Ett ärligt försök att genomföra alla hinder, som en allmän regel innebär ett ärligt försök att den tävlande måste applicera hela kroppsvikten på hindret.

- Samarbete mellan deltagare vid hindren är inte tillåtet.

-”Touch and Go” på ett hinder för att avsiktligt ”misslyckas” kommer leda till diskvalificering.

– Endast ett försök på följande hinder Ropeclimb, Pipeclimb, Rings, Lowrigg, Ropeclimb /Salomonladder, Step ups and downs /Weaver, Valhalla Rigg, Multi Rigg (inget andra försök). Övriga hinder har deltagarna tre försök på sig innan man tvingas klippa ett armband.

– Alla tävlande ska tilldelas fyra armband inför starten. 12-14-åringar får sex armband.

– En tävlande som inte klarar ett hinder ska få ett armband avklippt och avlägsnat av funktionär vid det aktuella hindret.

– Den tävlande måste ha ett armband kvar vid målgång för att vara berättigad till utmärkelse.

– En straffslinga måste genomföras för varje armband som blivit avklippt, straffrundan är placerad efter sista hindret och börjar vid målområdet.

– Straffslingan ska inte ta kortare tid än det svåraste hindret. I Valhalla Challenge är straffrundan runt Adidashallen.

– På några av hindren finns valalternativ normalway eller fastway. Fastway alternativet är svårare och om deltagaren klarar det får den direkt fortsätta längs banan, om deltagaren misslyckas klipps ett band och ett extra hinder/tilläggsrunda intill hindret ska genomföras innan man fortsätter längs banan. Normalway alternativet är lättare och om deltagaren klarar det får den behålla armbandet men behöver genomföra ett extra hinder/tilläggsrunda och om deltagaren misslyckas klipps ett armband och ett extra hinder/tilläggsrunda intill hindret behöver genomföras innan man fortsätter längs banan

– En tävlande utan armband (fyra eller fler misslyckade hinder) ska utföra fyra straff loopar. Tiden blir dock inofficiell om tävlande inte har armband och tävlanden kan därmed inte tävla om officiella FM placeringar.

– Straffslingan ska placeras inom synhåll för mållinjen och åskådare, helst omedelbart före mållinjen, eller före sista hindret.

– Tävlanden som korsar mållinjen samtidigt, ska tilldelas oavgjort.

– Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att tävlande varnas verbalt, med förbehåll för diskvalificering.

– Den tävlandes startnummer måste vara synligt under loppets gång, till exempel pannband och armbindel eller skrivet på arm/axel och baksidan av underbenet med permanent markör.

– Den tävlande måste ha täckt torso.

– Det är förbjudet att vara barfota, samt använda skor med metalldubbar/spikskor.

– Bilder och videos som tas av arrangören på deltagaren under tävlingen, har arrangören har rätt att använda dessa bilder till marknadsföring etc. utan att ersättning utgår till deltagaren. Deltagaren samtycker genom att anmäla sig till tävlingen.

– Deltagare tävlar på egen risk och har inte rätt att rikta några som helst krav mot arrangören eller markägaren före, under eller efter loppet. Deltagaren ska på bästa sätt förbereda sig för loppet, samt att ta del av den information som kommuniceras och publiceras före loppet.

All deltagande sker på egen risk, under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta. Blankett för godkännande fås av valhalla@folkhalsan.fi eller kan laddas ner via www.focra.fi

Vi förbehåller oss rätten att ändringar kan komma att ske om förutsättningarna eller gällande restriktioner ändras.

Kontakt

  • Valhalla tävlingskontor

   Kontaktadress för Valhalla

  • Kontakta oss om du har frågor gällande tävlingen Valhalla eller gällande registrering. Hos oss kan du även boka in en coach för att effektivera din träning.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Joakim Träskelin

   Idrottsproducent Norrvalla

  • tfn:
   050 585 0782

  • Jobbar på Norrvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Andreas Närvä

   Medieproducent

  • tfn:
   044 788 3734

  • Kontakta