Folkhälsanhus i Godby

Undersökning gällande intresset för ett Folkhälsanhus i Godby

Ett nytt Folkhälsanhus planeras i Godby på Åland. Enligt den preliminära tidtabellen ska huset stå klart hösten 2023, och det slutliga beslutet om byggandet fattas under hösten 2020. Vi tackar alla som svarat på vår undersökning, och analyserar svaren som bäst.

Under 2020 tas beslut om eventuellt byggande av ett nytt Folkhälsanhus i centrum av Godby. Enligt den preliminära tidtabellen ska huset bli klart hösten 2023. Seniorlägenheterna kommer att inrymmas i ett nybyggt hus på två till tre våningar. Där planeras gemensamma utrymmen för aktiviteter och samlingar, medan restaurangutrymmen planeras i anslutning till Rosengården. Tomtens placering och storlek kommer att erbjuda goda möjligheter till utomhusvistelse och -aktiviteter.

Lägenheter för självständigt boende planeras

Avsikten är att Folkhälsanhuset ska bli ett tryggt boende med möjlighet till social gemenskap.

Preliminärt planeras 25 seniorlägenheter fördelade på en-, två- och eventuellt trerummare, alla med kök och badrum, för personer över 55 år. Alla lägenheter kommer att utrustas med trygghetslarm. Lägenheterna byggs tillgänglighetsanpassade, och några lägenheter blir anpassade för synskadade. Samtliga lägenheter får inglasade balkonger och inredning av god kvalitet. Det erbjuds möjlighet att köpa hemtjänst och eventuellt annan service.

Bostäder att köpa och hyra

Enligt planerna byggs både ägar- och hyresbostäder i Godby, men exakt fördelning har ännu inte fastslagits. Lägenheterna säljs och hyrs ut till marknadspris. Försäljningen av ägarbostäderna inleds under byggtiden. Försäljningspriserna erläggs i delbetalningar i den takt som huset färdigställs. De slutliga försäljningspriserna fastställs då försäljningen inleds. Hyresbostäderna fördelas tidigast ett år innan huset står färdigt.

Vi utreder intresset för seniorlägenheter

Den marknadsundersökning som gjordes under september analyseras som bäst. Vi tackar för alla svar vi fått. Resultatet av undersökningen kommer att vara en del av underlaget för beslutsfattande under hösten. 

Kontakt