Folkhälsanhus i Godby

Nytt Folkhälsanhus planeras i Godby

Ett nytt Folkhälsanhus planeras i Godby på Åland. Vi tackar alla som svarade på vår marknadsundersökning, och kommer att kontakta alla som så önskat när byggstarten närmar sig.

Planerna för byggandet av ett nytt Folkhälsanhus i centrum av Godby blir allt mer konkreta. Seniorlägenheterna kommer att inrymmas i ett nybyggt hus på två till tre våningar. Där planeras gemensamma utrymmen för aktiviteter och samlingar, medan restaurangutrymmen planeras i anslutning till Rosengården. Tomtens placering och storlek erbjuder goda möjligheter till utomhusvistelse och -aktiviteter.

Lägenheter för självständigt boende planeras

Avsikten är att Folkhälsanhuset ska bli ett tryggt boende med möjligheter till social gemenskap.
Preliminärt planeras 25 seniorlägenheter fördelade på en-, två- och eventuellt trerummare, alla med kök och badrum, för personer över 55 år. Alla lägenheter utrustas med trygghetslarm. Lägenheterna byggs tillgänglighetsanpassade, och några lägenheter blir anpassade för synskadade. Samtliga lägenheter får inglasade balkonger och inredning av god kvalitet. Det erbjuds möjlighet att köpa hemtjänst och eventuellt annan service.

Bostäder att köpa och hyra

Enligt planerna byggs både ägar- och hyresbostäder i Godby, men exakt fördelning har ännu inte fastslagits. Lägenheterna säljs och hyrs ut till marknadspris. Försäljningen av ägarbostäderna inleds under byggtiden. Försäljningspriserna erläggs i delbetalningar i den takt som huset färdigställs. De slutliga försäljningspriserna fastställs då försäljningen inleds. Hyresbostäderna fördelas tidigast ett år innan huset står färdigt.

Det finns ett bekräftat intresse för seniorlägenheter

Den marknadsundersökning som gjordes under hösten 2020 visade ett det finns ett intresse av den här typen av boende i Godby. Vi tackar för alla svar vi fick. Resultatet av undersökningen är en del av underlaget för beslutsfattandet, och vi kommer att kontakta alla som så önskat när det närmar sig byggstart.

Kontakt