Projektet Språkstödet

Språkstödet

Vi riktar oss till svensk- eller tvåspråkiga barn med utmaningar i sin kommunikation och/eller växelverkan. Vårt syfte är att stödja familjen och daghemmet/skolan i användningen av AKK i vardagen, till exempel genom handledning i ett kommunikationshjälpmedel eller bilder för struktur. Vi kompletterar den talterapi och det specialpedagogiska stöd som barnet redan har.

En mamma och hennes son tittar på bildstödsbilder som klistrats upp på fönstret.

Vi ordnar inspirationsträffar och grupper för föräldrar samt inspirationsträffar, infotillfällen och kurser för pedagoger. Vi ordnar även individuella insatser såsom lågtröskelverksamhet och handledning i kommunikation och pedagogik. 

Kommande kurser och infotillfällen

Här visas kommande kurser och infotillfällen

Ta kontakt

  • Heidi Hermansson

   specialpedagog

  • tfn:
   050 400 2080

  • Heidi arbetar med projektet Språkstöd

   Visa mer
  • Kontakta
  • Fredrika Wahrman

   Talterapeut, Åboland

  • tfn:
   044 788 5966

  • Fredrika arbetar som talterapeut vid mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland.

   Visa mer
  • Kontakta