Projektet Språkstödet

Språkstödet

Vi riktar oss till svensk- eller tvåspråkiga barn med utmaningar i sin kommunikation och/eller växelverkan. Vårt syfte är att stödja familjen och daghemmet/skolan i användningen av AKK i vardagen, till exempel genom handledning i ett kommunikationshjälpmedel eller bilder för struktur. Vi kompletterar den talterapi och det specialpedagogiska stöd som barnet redan har.

En mamma och hennes son tittar på bildstödsbilder som klistrats upp på fönstret.

Vi ordnar inspirationsträffar och grupper för föräldrar samt inspirationsträffar, infotillfällen och kurser för pedagoger. Vi ordnar även individuella insatser såsom lågtröskelverksamhet och handledning i kommunikation och pedagogik. 

Kommande kurser och infotillfällen

Här visas kommande kurser och infotillfällen

Ta kontakt

  • Heidi Hermansson

   specialpedagog

  • tfn:
   050 400 2080

  • Heidi arbetar med projektet Språkstöd

   Visa mer
  • Kontakta
  • Fredrika Wahrman

   Talterapeut, Åboland

  • tfn:
   044 788 5966

  • Jag erbjuder talterapi på svenska för barnklienter. Jag träffar barnen på mottagningen eller i barnets närmiljö, d.v.s. i hemmet, i daghemmet eller i skolan. I talterapin ger jag barnet tid att berätta och låter barnet ha en aktiv roll under lek och i samtal. Jag strävar efter ett lågaffektivt arbetssätt och visuellt stöd finns tillgängligt under terapistunderna. Viktigt i jobbet är bemötandet av barnet, så att terapistunderna känns trygga och att barnet känner att hen lyckas under terapistunderna. Det bästa med jobbet är att se glädjen hos barnen då de lärt sig något nytt.

   Visa mer
  • Kontakta