Sense

SENSE – kultursensitiv dialog kring jämställdhet, självbestämmanderätt och sexuell hälsa

SENSE är ett projekt inom Folkhälsan som vill stärka kunskap kring sexuell hälsa, självbestämmanderätt och jämställdhet bland nyinflyttade invandrare i tvåspråkiga kommuner i Finland.

Läs mer om mångkulturellt arbete inom Folkhälsan

Två blommiga kaffekoppar samt chokladkaka står uppdukade på ett balkongsbord.

Varför SENSE?

Självbestämmanderätt och sexuell hälsa är viktigt  inom integration och inkluderingsarbete. En kunskap om kulturell sensitivitet – alltså att navigera rätt bland olika normuppfattningar och kulturella särdrag ger stöd till alla som i sitt arbete möter personer med annan bakgrund.

 • Projektet genomförs enligt en tvåstegsmodell. Först utbildas nyckelpersoner som sedan erbjuder fortbildningar för professionella och drar studiecirklar för nyinflyttade invandrare.
 • Målsättningen med studiecirklarna är att med hjälp av dialog främja kompetens kring sexuella rättigheter och jämställdhet. Det är viktigt att deltagarna får sina röster hörda och att det blir diskussion kring hur man ser på sexualitet/sexuella rättigheter i deltagarnas tidigare hemländer och kulturer. Enbart genom att ge utrymme för tidigare erfarenheter kan man diskutera sig fram till en större förståelse för ämnet och kompetens och förståelse för hur vi ser på frågan i Finland. Studiecirklarna går på svenska eller delvis på andra språk som de ansvariga behärskar (i första hand bosniska, vietnamesiska, arabiska och ryska).
 • Inom ramen för SENSE-projektet erbjuder vi vidare fördjupning inom området sexuell hälsa, jämställdhet och självbestämmanderätt för yrkesverksamma personer som jobbar med integreringsfrågor, vård- och omsorgspersonal samt personal inom grundutbildning och småbarnspedagogik.

Teman som behandlas under fortbildningstillfällen är bland annat:

 • Sexuella rättigheter (lagen, integritet, självbestämmanderätt)
 • Sexuell hälsa (njutning, välmående, sexualitet i olika livsskeden)
 • Sexualitet bland barn och unga (hur ta till tals)
 • Preventivmedel, menstruation och graviditet
 • Jämställdhet i samhället, i parförhållandet, i familjen
 • Normmedvetenhet

Ta kontakt!

 • Om du vill veta mera om jämställdhet, sexuella rättigheter och sexuell hälsa i Finland.
 • Om du vill dela med dig dina erfarenheter och lära andra om hur är det att växa upp och bo i ett annat land.
 • Om du vill bli aktiv inom SENSE-projektet och hjälpa andra.
 • Om du jobbar med integreringsfrågor, vård och omsorg eller inom grundutbildning och småbarnspedagogik.

Projektet finansieras av  Arbets- och näringsministeriet och riktar även sig till dem som jobbar med integreringsfrågor, vård- och omsorgspersonalen samt personalen inom grundutbildning och småbarnspedagogik.

Utbildningar

Material

Kontakt

  • Emina Arnautovic

   Projektledare

  • tfn:
   044 788 1013

  • Kontakta
  • Senada Arnautovic

   Projektkoordinator, Södra Österbotten

  • tfn:
   044 788 3632

  • Kontakta