Igång till 100

Igång till 100

Folkhälsan har motionsgrupper för seniorer under namnet Igång till 100. Målet med grupperna är att röra på sig regelbundet, umgås och ha trevligt tillsammans!

En person kastar upp snö i luften.

Grupperna utgår från det lokala behovet och intresset och fungera självgående eller med ledare. Grupperna promenerar, cyklar, skidar eller gör annat som intresserar.

Det viktiga är att verksamheten sker regelbundet och gruppdeltagarna kan tillsammans bestämma innehållet och tidpunkten för verksamheten.

Igång till 100

De här kurserna ordnar vi inom ramen för I gång till 100