Igång till 100

Igång till 100

Folkhälsan vill under 2018 att starta upp nya motionsgrupper för seniorer under namnet Igång till 100. Målet med de nya grupperna är att komma igång och börja röra på sig regelbundet, umgås och ha trevligt tillsammans!

Grupperna kan formas utgående från det lokala behovet och intresset och fungera självgående eller med ledare. Det kan handla om en grupp som promenerar, dansar folkdans, stretchar, cyklar, skidar eller annat som intresserar.

Det viktiga är att verksamheten sker regelbundet men gruppdeltagarna kan tillsammans bestämma innehållet och tidpunkten för verksamheten. På det här sättet kan nya grupper skapas och alla som vill komma igång har en möjlighet att delta.

För mera information kontakta igång till 100 koordinatorn i din region, kontaktuppgifter nedan.

Igång till 100

De här kurserna ordnar vi inom ramen för I gång till 100

Kontakt

  • Maria Hammarberg

  • tfn:
   044 788 6021​

  • Motionsgrupper i huvudstadsregionen

   Visa mer
  • Kontakta
  • Chatrin Kotka

   Koordinator Åboland

  • tfn:
   044 488 3000

  • Kontakta
  • Annette Sandelin

   koordinator, Österbotten

  • tfn:
   050 554 4484

  • Kontakta
  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta