Lucia på Åland

På Åland har Lucia firats i 70 års tid. Luciainsamlingen har under årens lopp hjälpt många. Under de senaste åren har de insamlade medlen gått till utsatta barn och ungdomar med familjer.

Luciakampanjen på Åland inleds i november. Medan röstningen pågår uppträder kandidaterna, den så kallade Luciagruppen, på olika håll på Åland. Luciagruppen uppträder till slutet av december.

Lucia kröns den 13 december kl. 18 i S:t Görans kyrka i Mariehamn. Efter kröningen startar luciatåget med olika ekipage genom staden. Har du intresse av att vara med i luciatåget.

Läs mer

Luciakommittén består av ca tio personer från bland annat Folkhälsan på Åland, Folkhälsan i Mariehamn, Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling. Ytterligare finns medlemmar från det åländska näringslivet representerade. Luciakommitténs medlemmar arbetar på frivillig basis. Till Luciakommitténs uppgifter hör att stöda och utveckla luciainsamlingen. Luciakommittén utser också luciakandidaterna.

Insamlingen, som pågår under november och december, omfattar bland annat lucialotteri, försäljning av luciamärken och luciajulkort och kollekter och övriga bidrag. Hela beloppet för insamlingen går i år till utsatta barn och ungdomar med familjer som i sin vardag har svårt på grund av utmattning, hälsoproblem eller bristande stöd i närmiljön.

Kontakt

  • Alexandra Walk-Liljeroos

   Organisationssekreterare Åland

  • tfn:
   040 519 4222

  • Kontakta