Lucia på Åland

I år firar Ålands Lucia 75-årsjubileum! Lucia med tärnor besöker under november och december sjukhuset, äldreboenden, fester och tillställningar till förmån för luciainsamlingen. Med de pengar som samlas in under kampanjen stöder vi i år utsatta barnfamiljer.

Vem vill du se som Ålands Lucia 2018?

Lucia med tärnor sprider ljus och värme samt är luciainsamlingens frontfigurer. Luciaföljet är också en påminnelse om att vi kan hjälpa medmänniskor som har det svårt.

Anmäl din kandidat senast söndagen den 30 september genom att skicka e-post till:

alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax
eller ringa på telefon 040 519 4222 (måndag–fredag kl. 9–15).

Det går också bra att skriva under adressen: Luciakommittén, Styrmansgatan 10, 22100 Mariehamn. Kandidaten bör vara född 2000 eller tidigare, vara utåtriktad och tycka om att sjunga. Luciauttagningen är lördagen den 6 oktober där kandidaten behöver kunna närvara.

Luciakampanjen på Åland inleds i november. Medan röstningen pågår uppträder Luciagruppen på olika håll på Åland. Luciagruppen uppträder till slutet av december. Vill du boka luciagruppen kan du kontakta kampanjledaren. 

Lucia kröns den 13 december kl. 18 i S:t Görans kyrka i Mariehamn. Efter kröningen startar luciatåget med olika ekipage genom staden. 

Läs mer

Luciakommittén består av ca tio personer från bland annat Folkhälsan på Åland, Folkhälsan i Mariehamn, Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling. Ytterligare finns medlemmar från det åländska näringslivet representerade. Luciakommitténs medlemmar arbetar på frivillig basis. Till Luciakommitténs uppgifter hör att stöda och utveckla luciainsamlingen. Luciakommittén utser också luciakandidaterna.

Insamlingen, som pågår under november och december, omfattar bland annat lucialotteri, försäljning av luciamärken och luciajulkort, kollekter och övriga bidrag. Hela beloppet för insamlingen går i år till utsatta barn och ungdomar med familjer som i sin vardag har svårt på grund av utmattning, hälsoproblem eller bristande stöd i närmiljön.

Under luciakampanj med start den 8.11.2018 kan du köpa lucialotter och luciamärken till förmån för luciainsamlingen. Lotten kostar 2 euro och luciamärket kostar 4 euro. Lotter och märken säljs ute i kommunerna av våra aktiva lokalföreningar.

Lucialotteriets vinstlista publiceras här den 8.11.2018.

Luciatågets tema är jubileumsåret till ära Ljus & Värme. Vi inbjuder föreningar, företag, dagis och skolor att delta i Luciatåget som startar genast efter luciakröningen den 13.12.2018! Utmana gärna en annan avdelning på ditt företag, en samarbetspartner eller grannskolan att delta med ett eget ekipage.

Alla är välkomna att delta, stora och små! Bästa ekipage utses av en jury och vinsten är två timmar i varm pool med bastu i Folkhälsans Allaktivitetshus samt förstås ära och goodwill. Prisutdelning på torget.

Årets luciakandidater presenteras här från och med 8.10.2018

Kontakt

  • Alexandra Walk-Liljeroos

   Organisationssekreterare Åland

  • tfn:
   040 519 4222

  • Kontakta