Vikarie för handledare till Hemboet i Raseborg

På barnskyddsenheten Hemboet i Mjölbolsta bor omhändertagna och/eller långtidsplacerade ungdomar i åldern 12–18 år. Ungdomarna har svenska eller finska som modersmål.

Folkhälsan Välfärd Ab söker nu till Hemboet en vikarie för

handledare.

Vikariatet är tidsbundet, börjar enligt överenskommelse och räcker till den 31.5.2019, möjligtvis längre.

Behörighetskravet är YH examen inom social- och hälsovård.

Till handledarens grunduppgifter hör att ansvara för vården av placerade ungdomar samt att delta i samarbetet mellan föräldrar och nätverk. Vi förutsätter god samarbetsförmåga, kunskap i svenska och finska samt intresse för att utveckla verksamheten.

Arbetserfarenhet av barnskyddsarbete, rusmedels- och/eller psykvårdsarbete och/eller krisarbete ses som en merit.

Vi erbjuder lön enligt kollektivavtalet för privata socialservicebranschen. Arbetet är treskiftsarbete. Förutom bolagets personalförmåner, företagshälsovård och Må bra-verksamhet erbjuder vi dessutom arbetshandledning, utbildning och en trevlig arbetsgemenskap.

Den som väljs till arbetet bör uppvisa ett godkänt läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret enligt straffregisterlagen (504/2002)

På frågor svarar enhetsansvariga Maria Sevon, tfn 044 788 1077, e-post, maria.sevon@folkhalsan.fi.

Sänd din ansökan med cv senast 23.11.2018 till Maria Sevon per post till adressen Folkhälsan Välfärd Ab, Hemboet, Maria Sevon, Gamla vägen 3, 10350 Mjölbolsta eller fyll i din ansökan här.

Arbetsvillkor: Heltid, Vikariat
Publicerad: 29.10.2018
Ansök senast: 23.11.2018 16.00
Plats: Nyland, Raseborg
Ansök här