Vikariat till daghemmet Bantis i Pargas

Är du intresserad av kortare och längre vikariat, finns nu möjlighet att få jobb i vårt daghem?

Vi har behov av engagerade, kunniga och pålitliga vikarier. Just nu söker vi socionom och närvårdare, men vi beaktar också ansökningar som inte uppfyller dessa behörighetsvillkor. 

Daghemmet Bantis i Pargas upprätthålls av Föreningen Folkhälsan i Pargas rf. Daghemmet har 4 grupper bestående av barn i åldern 1-6 år, totalt 84 platser.

 Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, bra arbetsmiljö i en historisk byggnad och det är lätt att pendla med buss från Åbo (hållplatsen vid taxistationen). Eventuell tillsvidare anställning kan i fortsättningen bli aktuell.

Om det här väckte ditt intresse, tveka inte att ta kontakt med daghemsföreståndare Mikaela Willstedt;  mikaela.willstedt@bantis.fi eller tel. 0440 889 573 för ytterligare frågor.

Arbetsvillkor: Vikariat
Publicerad: 10.05.2019
Ansök senast: 24.05.2019 23.59
Plats: Åboland, Pargas
Ansök här