Två projektledare för Naturkraft för familjer

Projektet ”Naturkraft för familjer” vill stärka förutsättningarna för småbarnsfamiljer att tackla vardagen och må bra med hjälp av nya sätt att röra på sig i naturen tillsammans.

På sikt är målet att främja goda levnadsvanor och stärka familjegemenskapen speciellt i småbarnsfamiljer som har utmaningar i att hantera vardagen. Verksamheten formas tillsammans med målgruppen och tar fasta på goda erfarenheter och forskningsresultat. I arbetet ingår även att möjliggöra digitala lösningar som stöd för familjerna.

Projektet pågår tre år (2019 – 2021) och finansieras med understöd av STEA/Veikkaus medel. Arbetet omfattar hela Svenskfinland.

Projektet har många samarbetsparter, bl.a. Suomen Latu, vilket gör att verksamheten delvis genomförs också på finska.

Vi anställer två projektledare, en med arbetspunkt i Helsingfors och en i Vasa, för att tillsammans driva projektet och utveckla koncept för familjeanpassade naturaktiviteter. Projektledarnas kompetenser och erfarenheter bör gärna komplettera varandra. Båda jobben förutsätter resor inom landet, och i viss mån kvälls- och veckoslutsarbete.

Arbetet innebär

 • Att samla och utveckla kunskap om hurudan verksamhet som motiverar familjer till gemensam utevistelse
 • Att forma och pröva praktiska verksamhetsformer tillsammans med målgruppen, dvs olika familjer
 • Att i dialog med samarbetsparterna ta fram ett verksamhetskoncept och verktyg som sedan implementeras i föreningsverksamhet
 • Att dokumentera och kommunicera resultat
 • Att kunna strukturera, genomföra och utvärdera projekt i enlighet med mål, aktiviteter, tidsplan samt resurser

Vi förutsätter

 • högre högskoleexamen, t.ex. med folkhälso-, beteende-, idrott, - eller socialvetenskaplig inriktning
 • kunnande och erfarenhet inom hälsofrämjande
 • goda kunskaper i och erfarenhet av projektarbete och projektledning
 • kompetens i att jobba nära brukarna och förmågan att engagera och skapa delaktighet
 • goda sociala färdigheter och ett strukturerat arbetsgrepp som är flexibelt då det behövs
 • beredskap att arbeta på både svenska och finska
 • förståelse för och en vana att använda dagens digitala miljöer
 • att naturen är en bekant och uppskattad miljö för fysisk aktivitet, återhämtning och ledd verksamhet

Vi följer den privata socialservicebranschens kollektivavtal. Ansökan med CV och löneanspråk bör vara oss till handa senast fredagen den 18 januari. Fyll i din ansökan genom att klicka på rutan nedan. För närmare information, kontakta avdelningschef Per Lindroos, tfn 0500-426 931, helst 10.1 kl. 13-16 eller 11.1 kl. 13-16 eller via e-post per.lindroos@folkhalsan.fi.

Arbetsvillkor: Heltid
Publicerad: 02.01.2019
Ansök senast: 18.01.2019 23.59
Plats: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Österbotten,
Ansök här