Projektledare och projektarbetare

Folkhälsan främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap där vi lever och bor.

Folkhälsans förbund startar ett treårigt projekt Barn mår bättre om alla är med, för ett jämlikt och delaktigt föräldraskap. Syftet med projektet är att förbättra barns uppväxtvillkor genom att stöda delaktighet och inkludering i barnets vardag, oberoende av kön, familjekonstellation eller kulturell bakgrund. Genom insatser i projektet får föräldrar och professionella ökad kunskap om hur gemensam omsorg påverkar barnets bästa. Projektet erhåller finansiering från STEA/Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

Vi söker nu en projektledare och en projektarbetare. Arbetsspråket är svenska.

Vi söker en projektledare med

  • Erfarenhet av projektarbete och administration
  • Kompetens i social- eller hälsovårdsfrågor
  • Kunnande om arbetsmetoder som främjar gemenskap och delaktighet
  • Starkt samhällsengagemang
  • God kommunikations- och samarbetsförmåga

Vi söker en projektarbetare med

  • Kompetens i social- eller hälsovårdsfrågor
  • Kunnande om arbetsmetoder som främjar gemenskap och delaktighet, erfarenheter av att leda föräldragrupper räknas som merit
  • Starkt samhällsengagemang
  • God kommunikations- och samarbetsförmåga

Arbetet medför en del kvälls- och veckoslutsarbete, placeringsort är Helsingfors och Vasa/Jakobstad. Ansökningar inklusive CV samt löneanspråk skickas senast 26.1.2020.  Närmare information ges av avdelningschef Pia Rosengård-Andersson, pia.rosengard-andersson@folkhalsan.fi tfn 044-7883620.

Arbetsvillkor: Heltid
Publicerad: 20.12.2019
Ansök senast: 26.01.2020 23.59
Plats: Huvudstadsregionen, Österbotten, Helsingfors, Jakobstad, Vasa
Ansök här