Botnia-projektet söker en forskningsskötare.

Ansök här

Vi söker en forskningsskötare till Botnia-projektet vid Folkhälsans Forskningscentrum. Tjänsten erbjuds tillsvidare och börjar 3.1.2022, eller enligt överenskommelse.

Botnia-projektet (www.botnia-study.org) är en av världens ledande forskningsgrupp inom Diabetes-området, som undersöker ärftliga- och livsstilsfaktorer som påverkar uppkomsten av diabetes och dess följdsjukdomar samt försöker förebygga utvecklingen av typ 2 diabetes. Forskningen genomförs i samarbete mellan Folkhälsans Forskningscentrum, Helsingfors Universitet, HNS och Lund Universitet i Sverige. Vi samarbetar med lokala hälsovårdscentralen och Vasa sjukvårdsdistrikts diabetesregister (DIREVA). Vi är verksamma i Helsingfors, Vasa, Närpes, Jakobstad och Malmö.

Arbetsbeskrivning

Forskningsskötaren bjuder in och intervjuar studiedeltagare, utför orala och i.v. sockerbelastningar och andra ämnesomsättning undersökningar samt komplikationsundersökningar . Arbetsbeskrivning: blodprovstagning via kanyl, administrering av infusioner och separering av blodprov samt inmatning av undersökningsresultat till databasen. Forskningsskötaren deltar i Botnia-forskningsgruppens möte, som handlar om forskningsresultat och planen för kommande projekt. Arbetsbeskrivningen kommer att utformas i enlighet med utbildning, arbetslivserfarenhet och styrkor hos den valda personen. I arbetsuppgifterna kan även ingå laboratorieanalyser, beroende på utbildning hos den valda personen. Arbetet är i huvudsak dagarbete.

Kvalifikationer

Arbetet förutsätter examen som sjukskötare, hälsovårdare, laboratorieskötare eller bioanalytiker. Anställningen är krävande på grund av mångsidigheten av den kliniska forskningen och kräver erfarenhet av självständigt arbete. Erfarenhet av provtagning och provhantering är en fördel. Dessutom värdesätter vi också social kompetens, flexibilitet och god samarbetsförmåga. En del av möten och e-post-korrespondens sker på engelska eller på finska, så kunskap i dessa språk anses som fördel.

Vi värdesätter

Erfarenhet av provtagning och provhantering är en fördel. Dessutom värdesätter vi  social kompetens, flexibilitet och god samarbetsförmåga. En del av våra möten och e-post-korrespondens sker på engelska eller på finska, så kunskap i dessa språk anses som fördel.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett självständigt och mångsidigt arbete vid en uppmuntrande arbetsgemenskap och en möjlighet att delta i betydande arbete i en forskningsgrupp som representerar den internationella spetsnivån. Därtill erbjuder vi personalförmåner så som lunchförmån, motionsförmån och tillgång till Folkhälsan gym.  

Placeringsort

Folkhälsans forskningscentrum, Biomedicum, Hartmansgatan 8, 00290 Helsingfors.

Folkhälsans Forskningscentrum

Folkhälsans forskningscentrum (https://folkhalsan.fi/forskning/) är en internationellt känd enhet med fokus på biomedicinsk forskning och hälsovetenskap inom forskningsprogrammen för genetik och folkhälsa. Folkhälsans forskningscentrum hör till Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf och affilierad med Helsingfors Universitet medicinska campus vid Mejlans i Helsingfors. Vi samarbetar med toppforskare och forskningsinstitut runt om i världen för att förbättra hälsa och välbefinnande i global skala.

Lön och avtal

Avtalet gäller tillsvidare och är heltidsarbete. I avtalet ingår en prövotid på 6 månader. Arbetet inleds 3.1.2022 eller enligt överenskommelse. Vi betalar lön enligt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.  

Ansökan

Vänligen sänd in en fritt formulerad ansökan och CV senast 11.11.2021 via det elektroniska ansökningsformuläret,  https://folkhalsan.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=858.

Förfrågningar och tilläggsuppgifter om ansökningsprocessen (vardagar kl. 9 - 15):

Laura Impivaara

Forskningsadministrationskoordinator

Tel: 050 4287811

E-post: ext-laura.impivaara@hus.fi

Arbetsvillkor: Heltid
Publicerad: 14.10.2021
Ansök senast: 11.11.2021 23.59
Plats: Huvudstadsregionen, Helsingfors
Ansök här