Ansvarig teamledare Baby- och familjesim

Ansök här

Folkhälsan söker nu en

ansvarig teamledare som tillsammans med sitt team kan fortsätta göra vårt baby- och familjesim till en attraktiv verksamhet för småbarnsfamiljer samt stärka det hälsofrämjande innehållet. Teamledaren leder kontorsteamet och ansvarar för kontakten till bassänginstruktörerna. Av teamledaren förväntas erfarenhet av att leda team, kompetens i ekonomisk planering och uppföljning samt ett genuint ansvarstagande. Meriter av kundservice och marknadsföring är till nytta i arbetet. Den dagliga verksamheten sker på svenska, finska och engelska.

Till Teamledarens arbetsuppdrag hör att

  • leda och koordinera verksamheten
  • ansvara för verksamhetens helhetsplanering och uppföljning
  • utveckla smidiga processer för att underlätta det dagliga arbetet
  • påverka verksamhetens synlighet och image, speciellt i sociala medier

Babysimkontoret finns på Topeliusgatan 20 i Helsingfors och jobbet kräver ibland insatser på kvällar och veckoslut. Vi följer den privata socialservicebranschens kollektivavtal. För ytterligare information, vänligen kontakta avdelningschef Per Lindroos, tfn 0500 426 931, per.lindroos@folkhalsan.fi på Folkhälsans förbund. Ansökan med CV och löneanspråk ska vara oss till handa senast fredagen 21 januari. Använd det elektroniska ansökningsformuläret när du skickar in din ansökan. Arbetet kan inledas under vintern enligt överenskommelse.

Folkhälsan har i 40 år jobbat med  baby- och familjesim för att stöda småbarnsfamiljer till en hälsofrämjande start i familjelivet och främja deras välbefinnande. Idag har Folkhälsans babysim 13 bassänger i Nyland och i Österbotten.  Ca 1 000 familjer och 60 instruktörer deltar i bassängverksamheten per vecka.

Arbetsvillkor: Heltid
Publicerad: 06.01.2022
Ansök senast: 21.01.2022 23.59
Plats: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Österbotten,
Ansök här