Jobba som barnskötare - Johanna

"Vi ser till att barn från olika familjer trivs hos oss"

Att få känna glädje på jobbet är viktigt. Men också att få växa i sin roll. Det säger barnskötare Johanna Rosqvist-Hatanpää på Folkhälsans daghem i Lahtis.

Här kan du läsa mer om Folkhälsans lediga jobb

Johanna Rosqvist-Hatanpää jobbar som barnskötare inom småbarnspedagogiken i Lahtis. Som bäst gör hon sitt femte år på Folkhälsans daghem. Här huserar ett gäng på ungefär 50 barn och åtta pedagoger. Förutom svenskspråkig dagvård erbjuds också språkbad och kompletterande dagvård för förskolebarnen.

Barnen samlas runt Johanna Rosqvist-Hatanpää. Det är eftermiddag och de yngsta sover som bäst medan de äldre har fart på. Det är pyssel på gång och alla pratar i munnen på varandra. 

- Jag kom in via ett läroavtal, men jag hade en bakgrund i sjukvårdsbranschen och också därmed också ett intresse för förebyggande verksamhet.

Efter många år i företagsvärlden såg hon en ny möjlighet när Folkhälsans annons om barnskötarjobbet dök upp. Att jobba med barn hade alltid varit en dröm.

- Man behöver aldrig se på klockan när man jobbar. Dagarna flyger snabbt iväg. De har en liknande bas, men med utrymme för variation. Ingen dag är den andra lik, skrattar Johanna Rosqvist-Hatanpää.

- Vi lyssnar mycket på barnen här. Vi har till exempel ett eget barnråd som ger oss feedback och tar fram önskemål om hur vi ska forma verksamheten. Barnen ger alltid ärlig respons!

Vid sidan av sitt jobb studerar Rosqvist-Hatanpää på tredje stadiet via nätkurser. Möjligheterna att delta i utbildningar via Lahtis stad är goda, och det gäller också Folkhälsans egna utbildningar.

- Folkhälsan har satsat mycket på föreläsningar och på att dela kunskap internt, vilket vi har haft väldigt stor nytta av. De förmåner som finns för medarbetarna är också viktiga. En symbol för att vi blir uppskattade, sedda och bekräftade. Att känna sig hörd är viktigt.

- Dessutom har vi goda möjligheter att fortbilda oss och välja inriktningar. Jag har bland annat studerat till arbetsplatshandledare och fungerar i dag som handledare för en ung studerande. Det är en guldkant jag finner väldigt givande, berättar Johanna Rosqvist-Hatanpää.

Att personalen utbildas i aktuella samhällsfrågor är något hon ser som en av de största styrkorna.

- Jag anser också att min arbetsgivare reagerar snabbt på omvärlden och på förändringar - och agerar enligt dem. Här finns ingen diskriminering i någon kategori. Folkhälsan har goda värderingar och vi jobbar enligt dem. Med ett öppet sinne mot  omvärlden. Vi lever i nuet och ser till att familjer med olika bakgrund och språk trivs hos oss.

Barnen har väntat länge nog och det är dags för oss att avrunda. Rosqvist-Hatanpää avslutar med ett tillägg om hur viktigt det är att få känna glädje på jobbet varje dag.

- Vi har ett bra team här som flexar mellan avdelningar och grupper, vilket gör att vi hela tiden får testa nya uppgifter. Det ger också ett mervärde!