Jobba på Folkhälsan - Saskia

"Små, små saker kan få till stånd avgörande  förbättringar"

De flesta barn och ungdomar i Finland mår bra, men antalet vårdkontakter ökar.  Folkhälsans Saskia Öhman brinner för att hjälpa barn och unga att hitta sin plats i livet.

Nu söker vi en psykoterapeut, klicka här!

– De familjer som kommer till vår barnmottagning har funktionsvariationer av olika slag som gör det krävande för dem att hantera sin vardag. Tillsammans med familjen och med mitt mångprofessionella team försöker vi hitta en väg att gå vidare.

Saskia Öhman arbetar som överläkare på Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer i Helsingfors. Hon är specialistläkare i barnpsykiatri och sitter sedan en tid tillbaka i Folkhälsan Välfärds ledningsgrupp.

– För oss som jobbar med familjer som just nu genomgår en krävande period är det viktigt att erbjuda ett gott bemötande: att lyssna och att sätta sig in i familjens vardag. Delaktighet är väldigt viktigt för oss. Att vi jobbar tillsammans och samarbetar för att komma framåt.

Positivt arbetssätt

En del av Öhmans arbetsvardag går åt till planering och utveckling, men hon trivs också väldigt bra i den direkta kontakten till barn och deras föräldrar.

– Jag tycker om det positiva arbetssättet som finns här. Det finns otroliga synergier och potential som vi kunde stärka ytterligare. Det finns en unik mångsidighet och en bredd i Folkhälsans verksamhet. Att verka inom den är väldigt meningsfullt. Det finns konkreta ramar, men inom dem är det väldigt kreativt och fritt att utveckla.

– Med det sagt menar jag inte att alla dagar är lätta att ta sig igenom. I den här positionen måste jag ibland fatta obekväma beslut, men tillsammans med kollegorna strävar vi efter att alltid stödja dem som kommer till oss – och stödja varandra. Tillsammans med mitt team känner jag mig väldigt trygg.

Att stödja barn och unga i deras vardag är Öhmans hjärtefråga.

Det förebyggande arbetet behöver mera resurser.

– Generellt mår unga i Finland väldigt bra, men vi ser också att vårdkontakterna ökar. Allt fler behöver komma i kontakt med specialister, vilket kanske tyder på att det förebyggande arbetet behöver mer resurser. På ett politiskt och ett samhälleligt plan finns det mycket att göra just nu.

Det är viktigt att det förebyggande arbetet påbörjas i ett tidigt skede.

– Jag tror på tidigt ingripande och på att ta tag i saker direkt. Här kan vi också se att Folkhälsan har en viktig roll. Att lyfta fram aktuella frågor och bidra med kunskap och forskning.

– För att inte tala om rätten till vård och utredningar på svenska. Utredningar inom till exempel talterapin behöver göras på personens modersmål. Här har vi allt som krävs.

 

Steget före

Att jobba och verka i en föränderlig vardag ser Öhman som en stor och intressant utmaning.

– För oss gäller det hela tiden att ligga steget före – även om allt förändras så snabbt i samhället runt omkring oss. Digitaliseringen för med sig mycket positivt och många möjligheter, men här finns det mycket som vi ännu inte har svar på. Hur kommer den ökade skärmtiden att påverka våra barn längre fram? Det pågår mycket forskning just nu, men än så länge har vi inga svar på hur ökad skärmtid inverkar på till exempel den språkliga utvecklingen och barnens sociala och emotionella färdigheter.

– Här kommer det antagligen att ske många genombrott inom forskningen de kommande åren.

Mest motivation får Öhman när barn, ungdomar och deras anhöriga mår bättre.

– Det är väldigt givande när vårt team lyckas göra vardagen bättre för familjerna vi jobbar med.

– För egen del är det också väldigt berikande att få verka ute i samhället. Att hålla föreläsningar och att besöka föräldrakvällar, samtidigt som jag får träffa många familjer som behöver stöd. Att sedan koka ner det här och mitt medicinska kunnande till något jag kan bidra med i ledningsgruppen gör mitt jobb väldigt givande och omväxlande.

Nu söker vi en psykoterapeut till mottagningen för unga och unga vuxna i Helsingfors, klicka här för att se jobbannonsen!