ilaag

ilaag – Tillsammans i Österbotten

ilaag, tillsammans i Österbotten, är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset i Österbotten. Tillsammans jobbar vi med frågor som berör gemenskap och ensamhet.

Målet är att stöda de frivilliga i våra organisationer, identifiera deras styrkor och resurser samt inspirera till nya verksamhetsformer i syfte att främja gemenskap. Projektet är finansierat av Fadderortsstiftelsen i Österbotten sr.

  • Vi arrangerar möten mellan Folkhälsans och Röda Korsets lokala styrelser för att skapa nya nätverk.
  • Vi erbjuder föreläsningar till allmänheten där vi belyser frågeställningar kring ensamhet och gemenskap.
  • Vi ordnar regelbundet ilaag-träffar för att skapa mötesplatser där människor har möjlighet att lära känna varandra.

Ensamhet

Allt fler människor upplever att de är ensamma och den ofrivilliga ensamheten är en av vår tids stora utmaningar.

Ensamhet finns i alla åldrar och kan bero på många faktorer. Forskning visar att ofrivillig ensamhet är skadlig både för den mentala och fysiska hälsan. Gemenskap i sin tur har en positiv inverkan på vårt välmående.

Vad kan vi göra?

Att prata om ofrivillig ensamhet är en god början till en ökad känsla av gemenskap. Med små medel kan vi alla göra skillnad för våra medmänniskor.

ilaag kan se ut på lika många sätt som det finns byar i Österbotten, beroende av lokala behov och resurser. Hur kan vi skapa gemenskap på er ort, vad kan vi göra ilaag? Ta kontakt så funderar vi vidare tillsammans!

 

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningstillfällen med diskussion kring ensamhet och gemenskap. Under tillfällena diskuterar vi hur ensamhet kan se ut, hur det påverkar oss men även hur vi kan skapa ett mer inkluderande samhälle.

Vi riktar oss till Folkhälsans föreningar och Röda Korsavdelningar, men även till andra föreningar, organisationer och grupper.

Kontakta oss!

 

Maria Östman
Folkhälsans förbund
maria.ostman@folkhalsan.fi
Tfn 044 788 6260

Lotta Böling
FRK Österbottens svenska distrikt
lotta.boling@redcross.fi
Tfn 040 148 9110

Eller använd formuläret nedan.

Kommande kurser och evenemang

Du kan klicka på en kurs för att får fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns det just nu inte några kommande kurser insatta.