Grupp Ray/Simonsen

Natur, utomhusvistelse och barns hälsa och välbefinnande

Natur / utomhusvistelse och barns hälsa och välbefinnande-projektet fokuserar på den positiva effekten som natur / utomhusvistelse har på barns fysiska aktivitet, mentala och sociala välbefinnande, naturförbindelse och akademiska prestationer. Forskningen är indelad i två projekt; inom två olika ålderskategorier och uppsättningar.

Naturkraft-projektet fokuserar på familjer som har barn i åldern 2-7 år. De viktigaste forskningsfrågorna är huruvida det finns sociodemografiska och mentala faktorer relaterade till naturbesök. Inom familjer med små barn är ofta naturbesök relaterade till barns fysiska aktivitet, eller deras naturförbindelse etc. Naturkraft-projektet använder data från DAGIS- studien 2015-16 och 2017-18, och en webbaserad survey som genomfördes som ett samarbetsprojekt med Folkhälsan Förbundets Naturkraft-projekt våren 2019. Forskningen påbörjas hösten 2020 och resultaten kommer att publiceras under åren 2021-22.

Utomhusndervisning-projektet är ett samarbetsprojekt med Folkhälsans Förbund i Åboland, som har främjat utomhusundervisning i skolor under nästan 15 år. Projektets första fas inleddes under våren 2020 med en litteraturgranskning av studier om utomhusundervisning i skolor och dess effekter på hälsa och välbefinnande samt barnens akademiska prestationer. Eftersom det finns få studier om ämnet, och mer kunskap behövs, gjordes en forskningsplan för en studie om utomhusundervisning. Forskningsprojektet (2020-22) ämnar utvärdera effekterna av utomhusundervisning på finska skolbarns hälsa och välbefinnande, naturförbindelse och lärande. Studien kommer att: 1. undersöka omfattningen av utomhusundervisning i svensktalande grundskolor i Svenskfinland, 2. genomföra en pilotstudie för att undersöka mätningsmetoder och 3. i en jämförande studie, innefattande skolklasser i Svenskfinland som använder utomhusundervisning och de som inte använder det, utforska sambanden mellan utomhusundervisning och skolbarns hälsa och välbefinnande, fysisk aktivitet, akademisk prestation och naturförbindelse.

Läs mera

Personal: Forskare Carola Ray, forskningskoordinatorerna Jasmine Gustafsson och Juuli Kokkonen, samt forskningsgrupp Roos.

Samarbetspartners: Naturkraftprojektet vid Folkhälsans förbund.

Finansiering: Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

Personal: Projektledare Nina Simonsen, projektkoordinator Nanna Wackström och forskningsgrupp Roos.

Samarbetspartners: Folkhälsans förbund Åboland.

Finansiering: Stiftelsen Echerska Frilasarettet, Svenska kulturfonden, Johanna och G. A. Petrelius stiftelse.

Litteraturöversikt om Utomhuspedagogik (PDF)

Litteraturöversikt för Naturkraft-projektet (Engelsk PDF)

Gustafsson J, Ojala A, Hiltunen P, Engberg E, Wiklund-Engblom A, Törnwall N, Roos E, Ray C. Parental Mental Well-Being and Frequency of Adult-Child Nature Visits: The Mediating Roles of Parents’ Perceived Barriers. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(13), 6814. doi.org/10.3390/ijerph18136814.

Kokkonen J-M, Gustafsson J, Paasio H, Wiklund-Engblom A, Törnwall N, Erkkola M, Roos E, Ray C. Sosiodemografisten tekijöiden yhteys lapsiperheiden luonnossa liikkumiseen. To be published in Liikunta ja tiede 2021: 5.