Grupp Volanen/Roos

Ett välmående och lärande sinne

Forskningsprojektet Ett välmående och lärande sinne är ett mångdisciplinärt projekt vars syfte är att främja hälsa, välbefinnande och inlärning samt att öka jämlikheten i hälsa.

Läs mera om forskningen

I projektet kartlägger vi vilken effekt s.k. färdigheter i medveten närvaro har på koncentrationsförmåga, stresshantering, mental hälsa, känsla av lycka och medkänsla bland skolbarn i åldern 12-15 år. Datainsamlingen påbörjades våren 2014 och fortsätter till år 2016. I undersökningen deltar ett 50-tal skolor och sammanlagt 2400 svensk- och finskspråkiga elever, deras lärare och vårdnadshavare. Detta projekt är det första forskningsprojektet i Finland som kartlägger välfärdseffekterna av färdigheter i medveten närvaro bland barn och unga.

Forskningens främsta målsättningar är att:

1) Undersöka effekterna av färdigheter i medveten närvaro på koncentrationsförmåga, stresshantering, mental hälsa, känsla av lycka och medkänsla, bland skolelever
2) Främja de utforskade resursfaktorerna bland skolelever
3) Minska välfärds- och inlärningsskillnader mellan olika grupper
4) Främja klassfred samt lärarnas arbetstrivsel och ork i arbetet
5) Tillföra skolorna ett kostnadseffektivt redskap för att stöda välbefinnande, inlärning och skoltrivsel

Kontakt

  • Salla-Maarit Volanen

   doktorand

  • tfn:
   050 542 1085

  • Kontakta