Grupp Simonsen/Roos

Hälsotrender och -skillnader bland elever i svensk- och finskspråkiga skolor

Att främja barns och ungas hälsa är en central hälso- och samhällspolitisk målsättning i Finland.

Hälsa är en resurs för barnen och ungdomarna i vardagslivet, och förhållanden under barn- och ungdomstiden kan ha stor betydelse för hur hälsan utvecklar sig senare i livet. För att stöda beslutsfattning och hälsofrämjande verksamhet på olika nivåer i samhället behövs kunskap om frågor gällande hälsa, välbefinnande och levnadsvanor samt om faktorer som påverkar dessa och om förändringar som har skett över tid.

I studien undersöks hur upplevd hälsa, hälsobeteende och social närmiljö har förändrats under de senaste 20 åren bland 11 -, 13- och 15-åriga elever i svenskspråkiga skolor i Finland, samt om det finns skillnader i dessa trender mellan elever i olika regioner i Svenskfinland och mellan elever i svensk- och finskspråkiga skolor. I undersökningen utnyttjas skolelevdatamaterialet som har insamlats i Finland som en del av multicenterstudien ’Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC-study: http://www.hbsc.org/) som koordineras av Världshälsoorganisationen WHO.

 

Kontakt

  • Eva Roos

   Gruppledare

  • tfn:
   050 407 6382

  • Kontakta
  • Nina Simonsen

   Filosofie doktor

  • Kontakta