Grupp Roos

SUNRISE Finland

SUNRISE Finland är en del av den stora internationella SUNRISE-studien som ämnar att följa upp hur WHO: s nyligen uppdaterade 24-timmars rörelseriktlinjer för 3- och 4-åriga barn uppfylls i olika länder världen över. Studien består av två faser; pilotstudien och huvudstudien.

SUNRISE Finland-studien är en del av den internationella SUNRISE Study of Movement Behaviors in the Early Years. SUNRISE Coordinating Center är baserat vid universitetet i Wollongong, Australien. Denna studie sammanför forskare totalt från 41 låg-, medel- och höginkomstländer över hela världen. SUNRISE-studiens mål är att fastställa hur stor andel av de 3- och 4-åriga barnen som deltar i studien uppfyller WHO:s globala 24-timmars rörelseriktlinjer för de tidiga åren genom att mäta barnens fysiska aktivitet, stillavarande och sömn. Övriga målsättningar är att mäta grov- och finmotoriska och kognitiva färdigheter. SUNRISE Finland-studien fokuserar ytterligare på föräldrarnas psykiska välbefinnande. 

Syftet med pilotstudien SUNRISE Finland, den första fasen av studien, är att fastställa genomförbarheten av att rekrytera 100 barn från stads- och landsbygdsmiljöer (50 från vardera) och att testa genomförbarheten och acceptansen av åtgärder för datainsamling som planerats för huvudstudien. Vi kommer att genomföra fältfasen i pilotstudien SUNRISE Finland på Folkhälsans daghem och i andra svenskspråkiga daghem i södra Finland under hösten 2021. Vi är också i planeringsfasen av den huvudsakliga SUNRISE Finland-studien i syfte att genomföra samma mätningar som i pilotfasen bland ett nationellt representativt urval av barn i stads- och landsbygdsmiljöer i huvudstadsregionen, Kuopio, Uleåborg och Åboland. Fältarbetet i huvudstudien planeras att genomföras 2022. 

Läs mera

Gruppledare

Eva Roos, Professor

Postdoktorala forskare

Elina Engberg, PhD

Marja Leppänen, PhD

Övrig personal

Amanda Pulli, Koordinator

Samfundet Folkhälsan

Utbildnings- och kulturministeriet

Professor Tony Okely, University of Wollongong, Australia

Professor Pasi Koski, Faculty of Education, University of Turku, Finland

Professor Katri Vehviläinen-Julkunen, Faculty of Health Sciences, University of Eastern Finland and Kuopio University Hospital, Finland

Professor Raija Korpelainen, Center for Life Course Health Research, University of Oulu, Finland, and Oulu Deaconess Institute Foundation sr.

Dr Elena Jansen, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Johns Hopkins School of Medicine, USA

  • Eva Roos

   Gruppledare

  • tfn:
   050 407 6382

  • Kontakta