Grupp Ray/Roos

DAGIS

DAGIS-projektet fokuserar på socioekonomiska skillnader i förskolebarns energibalansrelaterade beteenden (EBRB) och stressreglering samt hur de påverkas av faktorer i förskolan och hemma. En stor undersökning genomfördes i förskolorna 2015-2016 och en 5-månaders interventionsstudie för EBRB: s och stressregleringsfärdigheter 2017-2018.

DAGIS (ökad hälsa och välbefinnande i förskolan)  är en konsortiumstudie med fokus på energibalansrelaterat beteende (EBRB) och stressreglering hos finska förskolebarn (3-6-åringar). DAGIS är särskilt intresserad av att följa EBRB, frukt och grönsaksintag, intag av sockerberikade (vardagliga) livsmedel och drycker, fysisk aktivitet, stillasittande beteende och stressreglering samt hur de är förknippade med socioekonomisk status. DAGIS mål är att använda förskolan som en hälsofrämjande miljö för att förbättra barnens EBRB och att minska socioekonomiska skillnader mellan barn i dessa beteenden.

Projektet består av två faser. Den första fasen inkluderade en behovsbedömning (ansvarig forskare Eva Roos), inkluderade en tvärsnittsundersökning (2015-2016) där uppgifter om energibalansrelaterat beteende (EBRB: stillasittande och kostbeteende, fysisk aktivitet, sömnvanor) och stressreglering i finska 3-6-åriga förskolebarn och data om hem- och förskolemiljö samlades in. Den andra fasen bestod av en fem månaders randomiserad kontrollerad förskolaundersökning (ansvarig forskare Carola Ray), som genomfördes 2017-2018. Interventionsprogrammet baserades på resultaten från behovsbedömningen. Insatsen var ämnad att förbättra barns EBRB och självreglerande färdigheter och minska skillnaderna i EBRB. Studien är nu i publiceringsfasen, data analyseras och resultaten rapporteras i artiklar. I konsortiet ingår också forskargrupper från Helsingfors universitet under ledning av Maijaliisa Erkkola och Nina Sajaniemi. DAGIS (ökad hälsa och välbefinnande i förskolor).

Läs mer

Ledande forskare

Eva Roos, PhD, Adjunct Professor, Docent

Post-Doc forskare

Carola Ray, PhD, Adjunct professor, Docent

Reetta Lehto, PhD

Marja Leppänen, PhD

Doktorander

Riikka Kaukonen, MNutr

Övrig personal

Pauliina Hiltunen, MHSci

Määttä, S., Konttinen, H., de Oliveira Figueiredo, R.A. et al. Individual-, home- and preschool-level correlates of preschool children’s sedentary time. BMC Pediatr, 58 (2020). https://doi.org/10.1186/s12887-020-1948-y

Kaukonen, R., Lehto, E., Ray, C., Vepsäläinen, H., Nissinen, K., Korkalo, L., Koivusilta, L., Sajaniemi, N., Erkkola, M. & Roos, E. A cross-sectional study of children’s temperament, food consumption and the role of food-related parenting practices. Appetite. 2019. 138, July 1: 136-145.  doi: 10.1016/j.appet.2019.03.023

Lehto, R., Erkkola, M., Lehto, E., Konttinen, H., Vepsäläinen, H., Nislin, M., Nissinen, K., Vepsäläinen, C., Koivusilta, L., Roos, E., & Ray, C. Neighborhood Socioeconomic Status and Feeding Practices in Finnish preschools. Scandinavian Journal of Public Health 2019. doi: 10.1177/1403494819832114

Lehto, R., Ray, C., Korkalo, L., Vepsäläinen, H., Nissinen, K., Koivusilta, L., Roos, E. & Erkkola M. Fruit, Vegetable, and Fibre Intake among Finnish Preschoolers in Relation to Preschool-Level Facilitators and Barriers to Healthy Nutrition. Nutrients 2019, 11(7), 1458; https://doi.org/10.3390/nu11071458 

Lehto,R., Ray,C., Vepsäläinen,H., Korkalo,L., Nissinen,K., Skaffari,E.,Määttä,S., Roos,E. & Erkkola, M. Early educators’ practices and opinions in relation to pre-schoolers’ dietary intake at preschool – case Finland. Public Health Nutrition. 2019. Feb 20:1-9. doi: 10.1017/S1368980019000077

Leppänen, M., Ray, C., Wennman, H.,  Alexandrou, C., Sääksjärvi, K.,  Koivusilta, L.,  Erkkola, M. &  Roos, E. Compliance with the 24-h movement guidelines and the relationship with anthropometry in Finnish preschoolers: the DAGIS study. BMC Public Health. 2019 Dec 3;19(1):1618. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7967-7

Määttä, S., Konttinen,H., Lehto, R., Haukkala, A., Erkkola, M., & Roos.E. Preschool Environmental Factors, Parental Socioeconomic Status, and Children’s Sedentary Time: An Examination of Cross-Level Interactions. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019, 16(1), 46; doi.org/10.3390/ijerph16010046

Määttä S, Lehto R, Konttinen H, et al. Preschool group practices and preschool children’s sedentary time: a cross-sectional study in Finland. BMJ Open 2019;9:e032210. doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032210 

Ray, C., Kaukonen, R., Lehto, E., Vepsäläinen, H., Sajaniemi, N., Erkkola, M., Roos, E. Development of the DAGIS intervention study: a preschool-based family-involving study promoting preschoolers’ energy balance-related behaviours and self-regulation skills. BMC Public Health. 2019, 19:1670. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7864-0 .

Lehto, E.,  Ray,C., Vepsäläinen,H., Korkalo,L., Lehto,R., Kaukonen,R., Suhonen,E., Nislin,M., Nissinen,K.,Skaffari,E., Koivusilta,L., Sajaniemi,N., Erkkola, M. & Roos,E. Increased Health and Wellbeing in Preschools (DAGIS) Study—Differences in Children’s Energy Balance-Related Behaviors (EBRBs) and in Long-Term Stress by Parental Educational Level. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. 15(10), 2313; doi.org/10.3390/ijerph15102313.  Huom.  Taulukko 1. korjattuna

Määttä,S., Gubbels,J., Ray.C., Koivusilta,L., Nislin, M., Sajaniemi, N., Erkkola,M. & Roos,E. Children’s physical activity and the preschool physical environment: the moderating role of gender. Early Childhood Research quarterly. 2019, 47 (2). doi: https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.10.008

Määttä,S., Vepsäläinen,H., Lehto, R., Roos, E., Erkkola,M. & Ray, C. Reproducibility of Preschool Personnel and Guardian Reports on Energy Balance-Related Behaviors and Their Correlates in Finnish Preschool Children. Children 2018, 5(11), 144; doi.org/10.3390/children5110144

Määttä S., Ray C., Vepsäläinen H., Lehto E., Kaukonen R., Ylönen A. & Roos E. Parental Education and Pre-School Children’s Objectively Measured Sedentary Time: The Role of Co-Participation in Physical Activity International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. 15 (2), 366. doi:  10.3390/ijerph15020366

Määttä S.,Kaukonen R., Vepsäläinen H., Lehto E., Ylönen A., Ray C., Erkkola M. & Roos E. The mediating role of the home environment in relation to parental educational level and preschool children’s screen time: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2017. 17: 688. doi:10.1186/s12889-017-4694-9 

Määttä S., Konttinen H., Haukkala A., Erkkola M. & Roos E. Preschool children’s context-specific sedentary behaviours and parental socioeconomic status in Finland: a cross-sectional study.  BMJ open. 2017,7:e016690. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016690

Määttä S.,Ray C.,Roos G. & Roos,E. Applying socioecological model to understand preschool children’s sedentary behaviors from the viewpoints of parents and preschool personnel. Early Childhood Education Journal.2016. 44(5), 491-502.

Ray C. ,Määttä S.,Lehto R.,Roos G. & Roos,E. Influencing factors of children’s fruit, vegetable and sugar-enriched food intake in a Finnish preschool setting – Preschool personnel’s perceptions. Appetite. 2016. 103, 72-79.

Määttä S.,Lehto R., Nislin M.,Ray C.,Erkkola M.,Sajaniemi N. & Roos,E. Increased health and well-being in preschool (DAGIS): rationale and design for a randomized controlled trial. BMC Public Health 04/2015. 15(1):402.

Samfundet Folkhälsan

Finska Akademien

Juho Vainio Stiftelsen

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa

Signe and Ane Gyllenbergs Stiftelse

University of Helsinki, Chancellor´s Travel Grant

Emil Aaltosen säätiö

Maijaliisa Erkkola, Adjunct professor, University of Helsinki, Finland

Nina Sajaniemi, Professor, University of Helsinki, University of Eastern Finland, Finland

Leena Koivusilta, , Adjuct profesoor, University of Turku, Finland

Elina Engberg, PhD, Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland

Katri Sääksjärvi, PhD, Institute of Health and Welfare (THL), Helsinki, Finland

Alissa Burnett, PhD, Deakin University, Australia

Kontakt

  • Eva Roos

   Gruppledare

  • tfn:
   050 407 6382

  • Kontakta
  • Carola Ray

   gruppledare

  • tfn:
   050 370 5193

  • Kontakta