Grupp Koponen/Roos

Mödrar som använt rusmedel under graviditeten och deras barn

Ungefär 6 procent av de gravida kvinnorna i Finland använder rusmedel (alkohol, droger, läkemedel) och 1-3 % av dem är storkonsumenter av alkohol. Årligen föds ungefär 3500 barn som blivit utsatta för rusmedel under fosterstadiet.

 

 Användningen av rusmedel är en riskfaktor som kan ha allvarliga konsekvenser för både moderns och barnets hälsa. Hälsocentralerna i huvudstadsområdet hänvisar kvinnor som använder rusmedel till HNS mottagning för missbrukare (specialpoliklinik för drog-, alkohol- och läkemedelsmissbrukare) för specialvård under graviditeten.

Baserat på registeruppgifter undersöker forskningsgruppen tillsammans med forskare vid HNS dessa mödrars hälsa och välbefinnande, samt deras barns psykiska och somatiska utveckling till tidig vuxenålder. Undersökningen fokuserar både på de faktorer som gynnar och som skadar barnets utveckling.

Kontakt

    • Anne Koponen

      Politices doktor, docent

    • Kontakta