Group von Bonsdorff

Social gerontologi ämnar att stärka forskningen inom området aktivt och hälsosamt åldrande. Programmets huvudteman är att studera sociala determinanter för aktivt och hälsosamt åldrande i olika boendemiljöer inklusive äldreboende. Aktörskap, deltagande och gemenskapskänsla i den åldrande befolkningen är en del av kärnan i programmet.

Forskningsprogrammet för social gerontologi lanserades 2017 med målet att stärka forskningen för att främja aktivt och hälsosamt åldrande. En central del av programmet är BoAktiv studien, ett projekt om äldreboende som en avgörande faktor för hälsosamt och aktivt åldrande.

I den kvantitativa delen ingår en surveystudie som genomfördes 2018 och 2020. Cirka 250 personer som bor i Folkhälsan-lägenheter för äldreboende deltog i undersökningen om hälsa, funktion, socialt deltagande och samhällskänsla. Den kvalitativa delen av BoAktiv-studien inkluderar djupgående intervjuer om livskvalitet i seniorhusets kontext och om vad hälsosamt åldrande omfattar.

Forskningsgruppen för social gerontologi fokuserar även på forskning om fysisk och mental funktion, åldrande i arbetslivet, pensionering och arbetskarriär som avgörande faktorer och hälsa samt bland senrirer samt aktörskap och deltagande i seniorålder.

Läs mera

Mikaela von Bonsdorff, bidträdande professor i gerontologi och folkhälsa

Matti Munukka, Phd, postdoktoral forskare

Markus Haapanen, MD, postdoktoral forskare

Mats Åström, MD, doctoral student

Ann-Louise Siren, MSc, doktorand

Emilia Keijonen, MSc, forsknings koordinator

Lahti AM, Simonsen N, Seppänen M, Finne M, Sarvimäki A, von Bonsdorff MB. Folkhälsans seniorboende och aktivt åldrande – BoAktiv-studien. Gerontologia 2019;33:74-85. 

von Bonsdorff MB, Haapanen M, Törmäkangas T, Pitkälä K, Stenholm S, Strandberg TE. Midlife cardiovascular status and old age physical functioning trajectories in older business men. Journal of the American Geriatrics Society 2019 doi: 10.1111/jgs.16150

Perälä MM, von Bonsdorff MB, Pohjolainen P, Simonen M, Rantanen T, Kajantie E, Eriksson JG. Nordic diet and frailty. J Am Med Dir Assoc 2019;20:511-6.

von Bonsdorff MB, Kokko K, Salonen M, von Bonsdorff ME, Poranen-Clark T, Alastalo H, Kajantie E, Osmond C, Eriksson JG. Childhood adversities and home atmosphere as determinants of physical and mental functioning. Age and Ageing 2019;48:80-6.

Haapanen MJ, Perälä MM, Salonen MK, Guzzardi MA, Iozzo P, Kajantie E, Rantanen T, Simonen M, Pohjolainen P, Eriksson JG, von Bonsdorff MB. Telomere length and frailty: the Helsinki Birth Cohort Study. J Am Med Dir Assoc 2018;19:658-62.

von Bonsdorff MB, von Bonsdorff ME, Haanpää M, Salonen M, Mikkola TM, Kautiainen H, Eriksson JG. Work-loss years among people diagnosed with diabetes - a reappraisal from a life course perspective. Acta Diabetol 2018;55:485-491.

von Bonsdorff MB, Cooper R, Kuh D. Job demand and control in midlife and physical and mental functioning in early old age –  do childhood factors explain these associations in a British birth cohort? BMJ Open 2014;4:e005578.

von Bonsdorff MB, Rantanen T, Sipilä S, Salonen MK, Kajantie E, Osmond C, Barker DJP, Eriksson JG. Birth Size and Childhood Growth as Determinants of Physical Functioning in Older Age: the Helsinki Birth Cohort Study. American Journal of Epidemiology 2011;174:1336-44.

von Bonsdorff MB, Seitsamo J, Ilmarinen J, Nygård CH, von Bonsdorff ME, Rantanen T. Work ability in midlife as a predictor of mortality and disability in later life: a 28-year prospective follow-up study. Canadian Medical Association Journal 2011;183:E235-42.

von Bonsdorff MB, Rantanen T, Leinonen R, Kujala UM, Törmäkangas T, Mänty M, Heikkinen E. Physical activity history and end-of-life hospital and long-term care. Journal of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 2009;64:778-784.

Professor Timo Strandberg, University of Helsinki

Professor Marjaana Seppänen, University of Helsinki

Professor (emerita) Anneli Sarvimäki, Ikäinstituutti, Helsinki

Professor Monika von Bonsdorff, University of Vaasa

Professor Sari Stenholm, Uuniversity of Turku

Professor Rachel Cooper, Manchester Metropolitan University, UK

Professor Miriam Morey, Duke University, North Carolina, US

Samfundet Folkhälsan

University of Jyväskylä

Jan Magnus Janssons fond

Kontakt

  • Mikaela von Bonsdorff

   Docent inom gerontologi och folkhälsa

  • tfn:
   +358 40 034 2692

  • Kontakta
  • Anna Lahti

   MSc, doktorand

  • tfn:
   +358 44 788 5999

  • Kontakta