Ett välmående och lärande sinne

Ett välmående och lärande sinne

Forskningsprojektet Ett välmående och lärande sinne är ett mångdisciplinärt projekt vars syfte är att främja hälsa, välbefinnande och inlärning samt att öka jämlikheten i hälsa.

Läs mera om forskningen

I projektet kartlägger vi vilken effekt s.k. färdigheter i medveten närvaro har på koncentrationsförmåga, stresshantering, mental hälsa, känsla av lycka och medkänsla bland skolbarn i åldern 12-15 år. Datainsamlingen påbörjades våren 2014 och fortsätter till år 2016. I undersökningen deltar ett 50-tal skolor och sammanlagt 2400 svensk- och finskspråkiga elever, deras lärare och vårdnadshavare. Detta projekt är det första forskningsprojektet i Finland som kartlägger välfärdseffekterna av färdigheter i medveten närvaro bland barn och unga.

Forskningens främsta målsättningar är att:

1) Undersöka effekterna av färdigheter i medveten närvaro på koncentrationsförmåga, stresshantering, mental hälsa, känsla av lycka och medkänsla, bland skolelever
2) Främja de utforskade resursfaktorerna bland skolelever
3) Minska välfärds- och inlärningsskillnader mellan olika grupper
4) Främja klassfred samt lärarnas arbetstrivsel och ork i arbetet
5) Tillföra skolorna ett kostnadseffektivt redskap för att stöda välbefinnande, inlärning och skoltrivsel

Kontakt