Steroid-, östrogen- och fettforskning

Steroid-, östrogen- och fettforskning

Kardiovaskulär prevention

Forskningsgruppen undersöker östrogenernas metabolism i den mänskliga fettvävnaden. Med hjälp av genexpressionsstudier klarläggs hur produktionen av östradiol och dess inaktiva fettlösliga former regleras i fettvävnaden. Östradiol kan lagras i fettvävnaden, och om det kunde transporteras till blodomloppet, kunde detta ha vaskulär skyddseffekt speciellt hos kvinnor efter menopausen.

Cancer

Fettvävnadsstudier är också på gång i det kvinnliga bröstet där inaktivt östradiol likaså lagras i fettceller. Regleringen av dess aktivering är av stor vikt eftersom höga lokala östradiolkoncentrationer ökar risken för bröstcancer. Klarläggningen av mekanismer som reglerar produktionen av aktivt östradiol och dess inaktiva former kan vara viktiga för att förstå vad som leder till ökad cancerrisk.

Internationellt samarbete

I samarbete med Lunds universitet undersöks kostens, speciellt fullkornsprodukternas, möjliga preventiva effekt på prostatacancer. I en stor svensk kohort av cancerpatienter och kontroller har serumkoncentrationer av olika biomarkörer för fullkornsintag bestämts, och deras relationer till prostatacancer håller på att analyseras.

Programchefen deltar i större internationella studier i vilka man använder injektioner av en ny klass kolesterolsänkande läkemedel (monoklonala antikroppar) för att förebygga hjärtinfarkter