Grupp Mäkitie

Forskningsgruppen för osteoporosgenetik

Vår grupps mål är att identifiera nya genetiska orsaker till och kliniska manifestationer vid osteoporos och skelettdysplasi, samt att studera rollen som tidigare identifierade gener och deras variationer i metaboliska bensjukdomar har. Genom att lära oss mer om de genetiska orsakerna till bensjukdomar är det möjligt att utveckla nya verktyg för effektiv screening och tidig behandling.

Upp till 400 000 finländare beräknas lida av benskörhet; tillståndet medför förhöjd risk för benbrott och kotförändringar i ryggraden. Detta medför lidande för patienten, t.o.m. sjukpensionering, och stora kostnader inom sjukvården.

Mediciner som förhöjer bentätheten finns tillgängliga, men problemet är att vi ännu inte vet vilka patienter som drar största nyttan av medicinerna. Om underliggande genetiska faktorer identifierades kunde vi t.ex. i framtiden testa släkter med svår osteoporos för vissa mutationer och därmed identifiera och vårda patienterna innan oåterkalleliga förändringar har hunnit uppstå.

Vi har identifierat flera stora släkter med ärftlig osteoporos som börjat under barndomen och manifesterar sig som multipla perifera och ryggradskomprimeringsfrakturer i tidig vuxenålder. I många av familjerna har vi identifierat den mutation som orsakar sjukdom. Vi har beskrivit en heterozygot missense-mutation i WNT1 som leder till avvikande WNT-signalering och orsakar en onormal skelettfenotyp hos barn och unga vuxna, samt flera mutationer i X-kromosomal PLS3, vilket orsakar allvarlig osteoporos hos pojkar och män. Dessutom har vi nyligen identifierat heterozygota patogena varianter i SGMS2, vilket leder till förändrad sfingolipidmetabolism och orsakar osteoporos från barndomen med eller utan komplex skelettdysplasi genom ännu okänd mekanism. Genom undersökningar av exom och helgenom har vi identifierat flera nya gener associerade med osteoporos i början och studier pågår i flera andra familjer med oidentifierade genetiska orsaker.

Ytterligare studier har visat förändrade nivåer av benbiomarkörer FGF23 och DKK1 i WNT1- och PLS3-relaterad osteoporos, såväl som förändrade mikro-RNA-profiler i WNT1-relaterad osteoporos. Dessa resultat ger vidare insikt i mekanismerna bakom skelettpatologierna. För tillfället pågår in vitro- och in vivo-studier om WNT1, PLS3 och SGMS2, ​​genom nationella och internationella samarbeten.

Vi har också studerat rollen som LRP6, FGF23, WNT16, CRTAP och flera andra gener vid osteoporos i början och har undersökt effekten av genetisk variation på benmineraldensitet och mineralhomeostas hos barn och ungdomar. Dessutom visade vi att genetisk variation i det vitaminbindande proteinet påverkar vitamin D-status och svaret på D-vitamintillskott hos spädbarn. Dessutom har vi flera andra pågående genetiska studier om fetma hos barn, kort statur, vitamin D och benhälsa, skelettdysplasi och endokrinopatier. Exempelvis har vi upptäckt en ny mutation i MYT1L hos en patient med allvarlig tidig fetma och identifierat sällsynta genetiska varianter som är kopplade till aptitkontroll och hypotalamisk utveckling vid allvarlig fetma.

Läs mera

Ledande forskare

Minna Pekkinen, PhD, Docent, Administrative Group Leader

Pauliina Utriainen, MD, PhD, Docent

Post-doc forskare

Saila Laakso, MD, PhD

Mari Muurinen, MD, PhD

Riikka Mäkitie, MD, PhD

Kirsi Määttä, MSc, PhD

Svetlana Vakkilainen, MD, PhD

Doktorander

Joonatan Borchers, MD

Maria Enlund-Cerullo, MD

Laura Koljonen, MSc

Petra Loid, MD

Eetu Pello, MD

Sandra Pihlström, MSc

Grundexamensstuderande

Maria Heinonen, BSc

Viivi Saari, BM

Personal

Mira Aronen, Biomedicinsk laboratorieforskare

Iuliia Savenko, MSc, Laboratoriekoordinator

Päivi Turunen, Forskningssjukskötare

LAINE, C.M., LAINE, T., JOENG, K.S., CAMPEAU, P.M., KIVIRANTA, R., TARKKONEN, K., GROVER, M., LU, J.T., PEKKINEN, M., WESSMAN, M., HEINO, T.J., NIEMINEN-PIHALA, V., ARONEN, M., KRÖGER, H., COLE, W.G., LEHESJOKI, A., NEVAREZ, L., KRAKOW, D., CURRY, C.J.R., COHN, D.H., GIBBS, R.A., LEE, B.H. and MÄKITIE, O., 2013. WNT1 Mutations in Early-Onset Osteoporosis and Osteogenesis Imperfecta. The New England Journal of Medicine, 368(19), pp. 1809-1816.

PEKKINEN, M., TERHAL, P.A., BOTTO, L.D., HENNING, P., MÄKITIE, R.E., ROSCHGER, P., JAIN, A., KOL, M., KJELLBERG, M.A., PASCHALIS, E.P., VAN GASSEN, K., MURRAY, M., BAYRAK-TOYDEMIR, P., MAGNUSSON, M.K., JANS, J., KAUSAR, M., CAREY, J.C., SOMERHARJU, P., LERNER, U.H., VESA, O.M., KLAUSHOFER, K., HOLTHUIS, J.C. and MÄKITIE, O., 2019. Osteoporosis and skeletal dysplasia caused by pathogenic variants in SGMS2. JCI Insight, 4(7),.

LAAKSO, S., BORCHERS, J., TOIVIAINEN-SALO, S., PEKKINEN, M. and MÄKITIE, O., 2020. Severe Phenotype of APECED (APS1) Increases Risk for Structural Bone Alterations. Frontiers in endocrinology, 11, pp. 109.

LOID, P., MUSTILA, T., MÄKITIE, R.E., VILJAKAINEN, H., KÄMPE, A., TOSSAVAINEN, P., LIPSANEN-NYMAN, M., PEKKINEN, M. and MÄKITIE, O., 2020. Rare Variants in Genes Linked to Appetite Control and Hypothalamic Development in Early-Onset Severe Obesity. Frontiers in endocrinology, 11, pp. 81.

MÄKITIE, R.E., KÄMPE, A., COSTANTINI, A., ALM, J.J., MAGNUSSON, P. and MÄKITIE, O., 2020. Biomarkers in WNT1 and PLS3 Osteoporosis: Altered Concentrations of DKK1 and FGF23. Journal of Bone and Mineral Research, 35(5), pp. 901-912.

ENLUND-CERULLO, M., KOLJONEN, L., HOLMLUND-SUILA, E., HAUTA-ALUS, H., ROSENDAHL, J., VALKAMA, S., HELVE, O., HYTINANTTI, T., VILJAKAINEN, H., ANDERSSON, S., MÄKITIE, O. and PEKKINEN, M., 2019. Genetic Variation of the Vitamin D Binding Protein Affects Vitamin D Status and Response to Supplementation in Infants. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 104(11), pp. 5483-5498.

KÄMPE, A., ENLUND-CERULLO, M., VALKAMA, S., HOLMLUND-SUILA, E., ROSENDAHL, J., HAUTA-ALUS, H., PEKKINEN, M., ANDERSSON, S. and MÄKITIE, O., 2019. Genetic variation in GC and CYP2R1 affects 25-hydroxyvitamin D concentration and skeletal parameters: A genome-wide association study in 24-month-old Finnish children. PLoS genetics, 15(12), pp. e1008530.

LOID, P., MÄKITIE, R., COSTANTINI, A., VILJAKAINEN, H., PEKKINEN, M. and MÄKITIE, O., 2018. A novel MYT1L mutation in a patient with severe early‐onset obesity and intellectual disability. American Journal of Medical Genetics Part A, 176(9), pp. 1972-1975.

MÄKITIE, R.E., HACKL, M., NIINIMÄKI, R., KAKKO, S., GRILLARI, J. and MÄKITIE, O., 2018. Altered MicroRNA Profile in Osteoporosis Caused by Impaired WNT Signaling. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 103(5), pp. 1985-1996.

KOSTJUKOVITS, S., DEGERMAN, S., PEKKINEN, M., KLEMETTI, P., LANDFORS, M., ROOS, G., TASKINEN, M. and MÄKITIE, O., 2017. Decreased telomere length in children with cartilage-hair hypoplasia. Journal of Medical Genetics, 54(5), pp. 365-370.

MÄKITIE, R.E., HAANPÄÄ, M., VALTA, H., PEKKINEN, M., LAINE, C.M., LEHESJOKI, A., SCHALIN‐JÄNTTI, C. and MÄKITIE, O., 2016. Skeletal Characteristics of WNT1 Osteoporosis in Children and Young Adults. Journal of Bone and Mineral Research, 31(9), pp. 1734-1742.

LAINE, C.M., WESSMAN, M., TOIVIAINEN‐SALO, S., KAUNISTO, M.A., MÄYRÄNPÄÄ, M.K., LAINE, T., PEKKINEN, M., KRÖGER, H., VÄLIMÄKI, V., VÄLIMÄKI, M.J., LEHESJOKI, A. and MÄKITIE, O., 2015. A Novel Splice Mutation in PLS3 Causes X‐linked Early Onset Low‐Turnover Osteoporosis. Journal of Bone and Mineral Research, 30(3), pp. 510-518.

PEKKINEN, M., LAINE, C.M., MÄKITIE, R., LEINONEN, E., LAMBERG-ALLARDT, C., VILJAKAINEN, H. and MÄKITIE, O., 2014. FGF23 gene variation and its association with phosphate homeostasis and bone mineral density in Finnish children and adolescents. Bone, 71, pp. 124-130.

LAINE, C.M., KOLTIN, D., SUSIC, M., VARLEY, T.L., DANEMAN, A., MOINEDDIN, R., COLE, W.G., MÄKITIE, O. and SOCHETT, E., 2012. Primary osteoporosis without features of OI in children and adolescents: Clinical and genetic characteristics. American Journal of Medical Genetics Part A, 158A(6), pp. 1252-1261.

MÄYRÄNPÄÄ, M.K., VILJAKAINEN, H.T., TOIVIAINEN‐SALO, S., KALLIO, P.E. and MÄKITIE, O., 2012. Impaired bone health and asymptomatic vertebral compressions in fracture‐prone children: A case‐control study. Journal of Bone and Mineral Research, 27(6), pp. 1413-1424.

Folkhälsans forskningsstiftelse

Finlands Akademi

Novo Nordisk Foundation

Sigrid Jusélius Stiftelse

Foundation for Pediatric Research

Prof. Juha Kere, Prof. Anna-Elina Lehesjoki, Folkhälsan

Doc. Camilla Schalin-Jäntti, Doc. Heikki A. Koistinen, Doc. Helena Valta, Helsinki University Hospital

Prof. Pertti Panula, Prof. Vesa Olkkonen, Prof. Pentti Somerharju, University of Helsinki

Doc. Riku Kiviranta, University of Turku

Dr. Tuukka Niinimäki, Dr. Riitta Niinimäki, Prof. Miika Nieminen, Dr. Jaakko Niinimäki, Oulu University Hospital

Prof. Joost Holthuis, University of Osnabrueck

Prof. Harald Jüppner, Massachusetts General Hospital, Boston, USA

Dr. Fernando Rivadeneira, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands

Dr. Paulien Terhal, Utrecht University, The Netherlands

Prof. Olle Kämpe, Karolinska Institutet, Sweden

Prof. Renata Pereira University of California, Los Angeles, USA

Kontakt

  • Outi Mäkitie

   Gruppledare

  • tfn:
   044 205 0155

  • Kontakta
  • Minna Pekkinen

   PhD, Docent, Administrativ gruppledare

  • tfn:
   +358 50 448 5670

  • Kontakta