Genetisk epidemiologi

Genetisk epidemiologi

Forskningsfokus är på studier om hur arv och miljö påverkar både hälsa och beteende samt benägenhet för sjukdomar.

Forskning i genetisk epidemiologi utförs för tillfället i ett stort projekt, Fin-HIT (Hälsa i Tonåren), som undersöker hur både arvs- och miljöfaktorer påverkar barnens framtida hälsa.

I första hand undersöks hur gener, miljö och livsstil är kopplade till viktutveckling och ätbeteende, men senare också kroniska sjukdomar såsom typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Kontakt

  • Elisabete Weiderpass Vainio

   Gruppledare

  • tfn :
   +358 40 845 3406

  • Skicka e-post