Grupp Groop

FinnDiane (The Finnish Diabetic Nepropathy Study)

FinnDiane är en finländsk landsomfattande undersökning av komplikationer till typ1 diabetes med särskild tyngdpunkt på diabetisk njursjukdom.

Studiens målsättningar är:

 • att identifiera genetiska orsaker till uppkomsten av diabeteskomplikationer,
 • att identifiera omgivningsfaktorer som bidrar till uppkomsten av diabeteskomplikationer,
 • att undersöka de patofysiologiska mekanismerna vid diabeteskomplikationer,
 • att utveckla metoder för tidig diagnos och förebyggande av diabeteskomplikationer.

FinnDiane inleddes 21.11.1998 vid Helsingfors universitet och omfattar idag över 4000 patienter med typ1 diabetes vid 80 centra i hela landet. Forskningsprojektet består av tre huvudfaser och ett antal delprojekt.

Huvudfaser

1. Rekrytering och undersökning av typ1 diabetiker.
2. Undersökning av familjer.
3. Uppföljning av typ1 diabetiker.

FinnDiane omfattar klinisk forskning kombinerad med djupodlande genetiska analyser. Systembiologin knyter ihop dessa två med hjälp av matematiska modeller.

Kontakt

  • Per-Henrik Groop

   Gruppledare

  • tfn:
   050 043 0436

  • Kontakta