Mångkulturell folkhälsa

Större kunskap om kulturella skillnader

Vi arbetar för en god och trygg integration, där invandrare får möjlighet att känna delaktighet och gemenskap.

Vårt ledord är tvåvägsintegrering. Vi fokuserar på styrkor och resurser, och lyfter fram och beaktar invandrares eget kunnande, samtidigt som vi erbjuder en möjlighet för nyanlända att lära känna om vår hälsofrämjande verksamhet. Att öka vår egen förståelse vad gäller kulturella skillnader hjälper oss att arrangera verksamhet där alla känner sig välkomna och inkluderade.

För att lära oss mer om kulturella skillnader har vi skapat en kunskapsbank med erfarenhetstalare och kulturkommunikatörer. Erfarenhetstalaren är en person som har en annan kulturell bakgrund och som kan fungera som inspiratör, praktiskt stöd eller kontaktskapande länk när man planerar och genomför verksamhet. Våra lokalföreningar och hälsofrämjande grupper kan också anlita erfarenhetstalarna som föreläsare.

Kontakta Annika Heikkilä om du vill komma i kontakt med erfarenhetstalarna.

Projektet Mångkulturell Folkhälsa delfinansieras av Arbets-och näringsministeriet.

Våra erfarenhetstalare i Nyland och Åboland

ALEXANDER FOY flyttade till Finland i början av år 2013 från Ryssland. Studerade regi i Sankt Petersburg och arbetade inom konsertbranschen, samt deltog i den antifascistiska rörelsen. Hade turen att delta i svenskspråkiga integrationsprogram både i Österbotten och i Nyland. Nu studerar Alexandr på socionomlinje vid Arcada och är mest intresserad av integrationsprocesser och pappornas roll i det moderna samhället. Deltar också aktivt i några organisationer som arbetar mot rasism och stöder integration. Lyssnar på swing, rap och ska musik och tycker om retro mopeder och att lära sig nya språk. Alexandr föreläser gärna om sina erfarenheter och kan också besöka lokalföreningar och hjälpa till vid planering och genomförande av verksamhet som stöder en god integration.

MARIA KRAMAR von NUMERS kommer från Slovenien och har bott här i två och ett halvt år. Hon är utbildad socialarbetare och motions- och pilatesinstruktör. Det var kärleken som förde henne till Finland. Hon vill berätta om hur det var att integreras på svenska och hur det kändes för henne att leva här.

MAGDALENA KOSOVA föddes i Tjeckien, har bott utomlands i 11 år sammanlagt, flyttade till Finland för ungefär 3 år sen. Magdalena doktorerar vid ÅA i sociologi; tredje sektorns roll i invandrarintegration på svenska. Hon har bra koll på olika former av integrationsverksamhet, samt också egen erfarenhet av att vara nyanländ och sakna sociala nätverk. Magdalena är aktiv i flera olika föreningar i huvudstadsregionen och intresserad av verksamhet som stödjer integration på svenska på olika sätt, t.ex genom matlagning eller genom läsgrupper. Fokuserar just nu på integration av invandrare som lätt hamnar utanför arbetsmarknaden, dvs åldringar, personer som lider av psykisk eller fysisk ohälsa, kvinnor osv.

SVEN CLAES är tysk och har bott i flera länder men han trivs nu i Finland sedan 2006. Efter studietiden jobbade han länge inom affärsvärlden, men han bestämde sig att byta yrke och utbildade sig vidare till socionom vid en svenskspråkig yrkeshögskola. Han jobbar för tillfället med barn och flyktingfamiljer. Sven har alltid bott i Helsingfors och kan berätta om utmaningar med integration på svenska i huvudstadsregionen. Han är intresserad av kulturella skillnader och kan dela med sig av sina erfarenheter med mångkulturell verksamhet. Sven pratar tyska, engelska, svenska och finska.

GRACE RAMOS från Lima, Peru är 27 år, engelskalärare och studerar till närvårdare, sambo till en finlandssvensk man och mamma till en gullig och klok pojke som heter Emil. Grace flyttade till Finland i december 2013 och valde då att integrera sig på svenska via Arbis. Hon är mycket nöjd med sina val och vill att andra invandrare som funderar att integrera sig på svenska ska veta att det är möjligt och fungerar bra i samhället. Med sin erfarenhet som Arbis elev och perspektiv som språklärare vill Grace hjälpa föreningar och organisationer som arbetar för en god integration på svenska i Finland.

PAVEL PETROV har bott i Finland i 6 år, han kom för att studera på en yrkesskola efter högstadiet i Ryssland. Nu studerar Pavel vid Helsingfors universitet och läser svenska samt andra nordiska språk. För mig fungerar svenskan som nyckel till en stor och viktig del av Finlands kultur, men öppnar också dörrar till hela Norden. Min vardag sker på svenska, finska och ryska och jag trivs väldigt bra med det. Därför vill jag också i mån av möjlighet bidra till att denna mångfald bibehållas och utvecklas.

Dr EVARISTE HABIYAKARE föddes i Rwanda och har bott i Finland sen 1989. Till utbildningen är Evariste ekonomie doktor och jobbar nu som lektor på yrkeshögskolan Haaga-Helia i Borgå. Han är också aktiv inom olika mångkulturella föreningar och fungerar ofta som gästföreläsare på olika universitet utomlands

JACQUELINE UTUJIJE-HABIYAKARE kommer från Rwanda och flyttade till Finland för 10 år sedan. Jacqueline är utbildad farmaceut vid ÅA. Hon föreläser om sina erfarenheter och som aktiv inom flera olika föreningar kan hon också hjälpa lokalföreningarna med verksamheter som stöder en god integration.

Våra erfarenhetstalare i Österbotten

LUU THUI kommer från Vietnam och har bott i Närpes i 23år. Thui studerar till sjuksköterska och jobbar som frivillig kulturtolk och kommunikatör för nyanlända vietnameser i Sydösterbotten. Hon tycker att föreningslivet utgör en viktig del i en god social integration och fungerar gärna som sammanlänkande kontakt och hjälper föreningar vid planering av verksamheten.

SENADA ARNAUTOVIC kommer från Bosnien och har bott i Närpes i 20 år. Senada jobbar inom vården och är aktiv inom föreningslivet. Senada talar bosniska och svenska och föreläser gärna om sina erfarenheter eller fungerar som bollplank och praktisk hjälp vid planering av mångkulturell verksamhet.

GALLINA SANDÅS har bott på flyktingförläggning i 5 olika länder under ca 6 år och kom till Finland som 14-åring. Gallina vill dela med sig av sin historia om hur det är att vara på flykt i de länder där flyktingar även passerar idag, hur det är att komma till Finland som minderårig och hur hon integrerat sig. Gallina föreläser också om bemötandet från myndigheter och lokalbefolkningen samt hur deras engagemang förändrade hennes möjligheter. Framför allt vill Gallina bygga broar mellan olika befolkningsgrupper och motarbeta fördomar.

INGRIDA GRIGATYTE flyttade från Litauen till Finland för 11 år sedan. Ingrida är doktorand vid Peace, Mediation and Conflict Research-programmet vid ÅA samt undervisar i utvecklingspsykologi. Hon håller också lektioner om konflikthantering, kultur och etno-religiösa värderingar i samhället och mänskligt beteende. Ingrida besöker gärna föreningar och organisationer för att föreläsa om vilka faktorer som gynnar invandrares integration samt för att diskutera kulturskillnader, samhörighet och sociala koder. Ingrida älskar att träna och leder själv många olika motionsgrupper. Integration genom dans och träning är ett bra koncept.

ELIZABETH UWE har bott i Finland i snart ett år, hon vill dela med sig av de erfarenheter hon har som nyanländ. Kärleken förde henne till Vasa. Att leva med en liten baby i ett land där man inte förstår språket eller kulturen kan tidvis medföra stora utmaningar. Elizabeth kommer från Nigeria och talar engelska och voruba.

 

Folkhälsan på Åland har framgångsrikt inlett integrationsarbete under 2016. På det här sättet hörsammade vi önskemål av de nyinflyttades om en mötesplats för aktiviteter, och skapade Mötesplats NyKraft. På Mötesplats NyKraft finns vuxenverksamheter såsom kvinnogrupper, simkurser för inflyttade kvinnor, gemensamma middagar och verkstads-mek. För yngre deltagare finns ungdomskvällar med olika aktiviteter, till exempel naturgrupper, tjej- och killgrupper, prova-på-aktiviteter.

Kontakt

  • Joakim Svensson

   Koordinator för barn-/ungdomsverksamheten Åland

  • tfn:
   040 837 5777

  • Kontakta