Folkhälsan i Esse

Folkhälsan i Esse

Föreningen Folkhälsan i Esse r.f. grundades år 1933.

Bli medlem

Vi upplever att den viktigaste uppgiften för oss i föreningen är att ordna simskolor i och med att Esse å flyter genom alla byar i Esse. Det är en trygghet att veta att så många barn som möjligt lär sig att simma. Simskolor hålls i Ytteresse och i Lappfors på sommaren. Vid Nasa simstrand i Ytteresse finns föreningens bastu som sommartid används för att värma frusna och kalla simskolebarn och vintertid är bastun samlingspunkt för ivriga vinterbadare som träffas en gång per vecka.

Olika typer av vattenverksamhet ordnas vid terapibassängen vid Folkhälsan Östanlid i Jakobstad.

Aktivt Seniorliv ordnas varannan vecka vid Essehemmet för alla seniorer i Esse.

Motorisk träning för åldersgrupperna 4-5 år och 6-7 år ordnas varje vecka.

I vår Facebookgrupp hittar du info om aktuella händelser.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

7 st. i