Aktivt seniorliv

Ledare för seniorgrupper

Målet med utbildningarna och kurserna är att du ska få färdighet att starta och leda gruppverksamheter för äldre inom Folkhälsans hälsofrämjande program för äldre Aktivt seniorliv.

Utbildningarna är öppna för alla intresserade och kräver ingen förkunskap men ett intresse, för människor och lite extra tid för att hålla igång en regelbunden verksamhet. Temat för verksamheten kan styras av dina intressen och Folkhälsan erbjuder fortbildningar för att stärka kompetensen och ge inspiration.

Aktivt seniorliv är ett övergripande namn på Folkhälsans hälsofrämjande program för äldre. Programmet innehåller det som ger välbefinnande för äldre och kan användas som ett verktyg i olika gruppverksamheter. Grupperna kan vara terminslånga, men om du till exempel hellre vill leda minnesträning under en månad så går det också bra. En grupp som äter tillsammans kanske bara vill träffas en gång i månaden. 

Gruppledarutbildning
Gruppledarutbildning lär dig grunderna i att leda en grupp för äldre. Innehållet i denna kurs berör bl.a. bemötande, gruppledarrollen, gruppdynamik, naturligt åldrande och förstahjälp. 

Må bra-snack
Må bra-snack handlar om social samvaro, god och näringsriktig kost,fysisk aktivitet och hjärnhälsa med praktiska tips och teori. Ett bra grundpaket för att starta en gruppverksamhet. 

Motionssnack
Motionssnack ger praktiska träningstips som är bra för balansen, muskelstyrkan och rörligheten. Grunderna i att leda en grupp med inslag av fysisk aktivitet.

Matsnack
Matsnack är för dig som vill veta mera om kost och uppmuntra andra att äta bra på äldre dagar. Att äta tillsammans är en av de saker som vi uppskattar mest i livet. Under dagen har vi också praktisk matlagning. 

Hjärnsnack
Hjärnsnack handlar om hjärnhälsa och hjärngympa. Efter kursen kan man leda en minnesträningsgrupp.

Vi från Folkhälsan stöder och hjälper till om du eller din förening vill starta en grupp i Hälsofrämjande för äldre.

Frågor och svar

Utbildningarna är fristående men om du inte har lett grupper för äldre tidigare eller i Folkhälsans regi vill vi gärna att du deltar i Gruppledarutbildningen först. Genom att delta binder du dig inte till någonting men Folkhälsans personal hjälper dig gärna att komma igång med en verksamhet

Viktigt att veta

Du fungerar som en frivillig ledare men för att komma igång med en verksamhet krävs en Gruppledautbildning på 8 timmar som sedan kan kompletteras med fortbildningar beskrivning.

Kontakt

  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Eva Björkqvist

   Närståendevårdkoordinator Åboland

  • tfn:
   040 516 5679

  • Kontakta
  • Pia Nabb

   Koordinator äldre och hälsa, Österbotten

  • tfn:
   050 542 8175

  • Kontakta
  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta