FHille-guide

FHille- guide, som frivilligt uppdrag!

Som FHille- guide lotsar du en familj med barn i åldern 4-7 år genom FHille-programmet. Din roll är att handleda och stöda föräldern att leka och umgås med sitt barn.

FHille är ett program som förbereder barnet för den förestående förskolan och skoltiden. Programmet erbjuds föräldrar som vill stärka barnets självkänsla och förutsättningar att lära sig. Målet är att utveckla barnets olika kompetenser och att göra föräldern delaktig i sitt barns lärande genom lek och positivt samspel. Verksamheten genomförs i norra Österbotten, södra Österbotten, Åboland och Nyland.

De familjer som deltar i FHille får ett digert material med förslag på lekar och aktiviteter och tillhörande rekvisita. Under programmets gång utgår föräldrarna och barnen från materialet när de samspelar och leker tillsammans. Materialet får de av Folkhälsan via FHille-guiden.

Alla FHille-föräldrar har en egen FHille-guide. Föräldern och guiden träffas varannan vecka. Under träffen lotsar guiden föräldern i programmets lekar och aktiviteter och finns till hands för att bemöta och besvara förälderns tankar och frågor.

Ifall du är intresserad av att samarbeta med familjer kring barns utveckling och vill engagera dig som frivillig inom Folkhälsan kan det här vara ett uppdrag för dig. FHille-koordinatorerna i våra regioner fungerar som stöd för guiderna. Vi håller regelbundet utbildningsdagar och nätverksträffar för guiderna. Dessutom sammanställer och förser vi dig som FHille-guide med allt det material som behövs till de olika lekarna och aktiviteterna.

Om du vill fungera som FHille-guide, kontakta oss!

Kontakt

  • Johanna Sallinen

   Sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 1053

  • Teamansvarig för Språk och samspel

   Visa mer
  • Kontakta
  • Saija Westerlund-Cook

   Sakkunnig i familjearbete

  • tfn:
   044 788 6283

  • Kontakta
  • Nina Finnäs

   Projektkoordinator

  • tfn:
   044 788 3754

  • Kontakta