Gruppledare i seniorverksamheten

Gruppledare i seniorverksamheten

Du leder grupper som riktar sig till seniorer i olika åldrar, från nyblivna pensionärer till 90+. Aktiviteter för grupperna kan vara temadiskussioner, minnesträning, balansträning, promenader och matglädje.

Var? Du leder gruppen i ett av Folkhälsan husen eller i andra utrymmen i regionen. Tillfällena kan hållas inomhus eller utomhus och vissa grupper kan ske virtuellt.
 
När? Du kan leda gruppen dagtid, kvällstid eller veckoslut. Uppdraget kan vara fortlöpande, 1 gång/vecka till 1 gång/månad eller begränsat till 3-5 träffar/grupp. Önskvärt är att den överenskomna perioden fullföljs.
 
Våra förväntningar: Du trivs tillsammans med seniorer. Du får gruppdeltagarna att känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Du är lyhörd och utgår från deltagarnas behov och förutsättningar.
 
Vi erbjuder dig: Du erbjuds introduktion, utbildning och inspiration. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.
 
Bra att veta: Ett grupptillfälle är i regel 1,5-2 timmar/gång.

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Växande intresse

 • Frivilligarbete förbättrar de frivilligas psykiska hälsa, deras fysiska hälsa, minskar deras ensamhet och utvecklar deras kunnande. (Volunteer Scotland, 2019)
 • En av tre  finländare tror att de i framtiden kommer att göra mera frivilligarbete än nu. (Medborgararenan 2019)
 • År 2018 uppgav hälften av finländarna att de gjort frivilligarbete under det gångna året och 42 procent under de senaste fyra veckorna. I genomsnitt gör finländarna 15 timmar/månad. (Medborgararenan)

Aktuella utbildningar

Kontakter

  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Chatrin Kotka

   Koordinator Åboland

  • tfn:
   044 488 3000

  • Kontakta
  • Eva Björkqvist

   Närståendevårdkoordinator Åboland

  • tfn:
   040 516 5679

  • Kontakta
  • Pia Nabb

   Koordinator äldre och hälsa, Österbotten

  • tfn:
   050 542 8175

  • Kontakta
  • Camilla Westerlund

   Verksamhet för äldre i Österbotten

  • tfn:
   050 403 0074

  • Seniorgrupper och aktiviteter i Vasa

   Visa mer
  • Kontakta
  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta