Frivillig i Folkhälsanhus

Frivillig i Folkhälsanhus

Du är tillsammans med en eller flera äldre och berikar vardagen med olika aktiviteter såsom högläsning, diskussioner, bakning, musik, konst, kulturupplevelser, utomhusvistelse, promenader, plantering och skötsel av växter.

 

Var? I ett Folkhälsanhus, på en boendeenhet eller i en öppen verksamhet. Tillfällena kan hållas inomhus eller utomhus och en del av uppdragen kan ske virtuellt.
 
När? Uppdraget kan utföras dagtid, kvällstid eller veckoslut. Uppdraget kan vara fortlöpande (1 gång/vecka till 1 gång/månad) eller en punktinsats. Önskvärt är att den överenskomna perioden fullföljs.
 
Våra förväntningar: Du trivs tillsammans med äldre. Du är kreativ och lyhörd, du utgår från den äldres behov och förutsättningar.
 
Vi erbjuder dig: Du erbjuds introduktion, utbildning och inspiration. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Kontakt

  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Eva Björkqvist

   Närståendevårdkoordinator Åboland

  • tfn:
   040 516 5679

  • Kontakta
  • Chatrin Kotka

   Koordinator Åboland

  • tfn:
   044 488 3000

  • Kontakta
  • Pia Nabb

   Sakkunnig äldre och närståendevård, Österbotten

  • tfn:
   050 542 8175

  • Kontakta
  • Camilla Westerlund

   Verksamhet för äldre i Österbotten

  • tfn:
   050 403 0074

  • Seniorgrupper och aktiviteter i Vasa

   Visa mer
  • Kontakta
  • Carina Blom

   Koordinator inom äldre och hälsa, i Österbotten

  • tfn:
   044 788 1026

  • Kontakta
  • Anki Elvström

   Närståendevårdkoordinator, Österbotten & koordinator för hälsofrämjande verksamhet vid Östanlid

  • tfn:
   050 467 6657

  • Kontakta
  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta