Folkhälsan i Sund

Folkhälsan i Sund

Ordförande: Arlene Eriksson, tfn 040 760 8799
Sekreterare: Gunnevi Seffer-Blomqvist, tfn 040 706 2357
Kassör: Anna-Maria Tamminen 040 529 8756
Styrelsemedlem: Gunilla Karlsson 045 7052 7219
Styrelsemedlem: Christa Evans 040 590 5215
Styrelsemedelm: Sara West 040 913 8947
Styrelsemedlem: Jessica Berglund 040 732 7409