Folkhälsan i Saltvik

Folkhälsan i Saltvik

Vi är en allmännyttig förening som ordnar många olika hälsofrämjande aktiviteter under året.

Folkhälsan på Åland har 16 lokala livskraftiga föreningar, varav vår förening är en. Under verksamhetsåret ordnar vi bland annat följande aktiviteter i vår kommun:

- Lekpark för 2–5 åringar
- Funktionell träning
- Zumba
- Vattengymnastik
- Sommarsimskolor
- "Knattesprattel"
- Seniorcafé
- Olika intressanta och aktuella Prova På-tillfällen under året

Vi koordinerar försäljning av majbloms- och luciaprodukter samt Ålandskalendern.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.