Folkhälsan i Föglö

Folkhälsan i Föglö

Styrelsen 2015
Ordförande: Anne Lund, tfn 0457 382 3109
Vice ordförande: Ann-Britt Gustavsson
Sekreterare och simombud: Linda Willfors, tfn 050 547 6397
Kassör: Ramona Franzén
Ledamot Birgitta Holmström
Ersättare: Birgitta Lundin och Caroline Henriksson.