Folkhälsan i Vasa

Folkhälsan i Vasa

Styrelsen för 2017:

Fredrik Träskman, Ordförande
Bjarne Dahlback, Viceordförande
Jannica Silvander-Koskinen, Verksamhetsledare, sekreterare o. kassör
Mathias Eklund
Anne Uppgård
Anna-Karin Öhman

Ersättare:
Barbro Björses
Lilly Swanljung

Föreningens e-post adress:
jannica.silvander-koskinen@folkhalsan.fi