Folkhälsan i Sideby

Folkhälsan i Sideby

Styrelsen för 2016:

Britt-Inger Hanses, Ordförande
Kristina Wahlberg, Sekreterare
Therese Ekholm, Kassör
Camilla Lassfolk
Carola Lassfolk
Mia Häggblom-Ingves
Stina Granskog-Välisalo
Åsa Granlund-Kärr