Folkhälsan i Pörtom

Folkhälsan i Pörtom

Styrelsen för 2017:

Lisbeth Kosonen, ordförande
Linda Granbäck, viceordförande
Ann-Christin Häggkvist, sekreterare
Åsa Nilsson, kassör
Pia Heikfolk
Ann-Karin Höst
Sandra Råholm