Folkhälsan i Petalax

Folkhälsan i Petalax

Vår förening ordnar hälsofrämjande verksamhet för olika åldrar.

Bli medlem

Vi ordnar sommarsimskola vid Vägvik simstrand, har en aktiv stavgångsgrupp samt ordnar karacafé och andra hälsofrämjande evenemang.

Föreningen säljer också majblommor och kondoleanskort.