Folkhälsan i Oravais

Folkhälsan i Oravais

Styrelsen för 2017:

Gisela Kullas, Ordförande (040 575 9082)
Jonina Häggbom, Vice ordförande
Joana Joupers, Sekreterare
Maja Björklund, Kassör
Annika Wahlbeck
Linda Mattus
Tanja Gammelgård

Therese Gammelgård-Kant
Joakim Pantolin