Folkhälsan i Nykarleby

Folkhälsan i Nykarleby

Styrelsen 2017:

Rita Linqvist, ordförande
Tanja Holmlund, vice ordförande
Sofie Berg, sekreterare
Sandra Broman
Monica Emet
Malin Frostdahl
Olavi Heinonen
Josephine Isaksson
Emma Sjölind
Anna Törnqvist
Sara Wiklund

Ersättare:
Michaela Dahlsten
Inger Kronqvist
Yvonne Rönnqvist

Kassör utanför styrelsen: Bodil Häger-Kantola

Kontaktuppgifter
Föreningens verksamhetsledare kan bäst nås må–ons kl.10–15
på tfn 06 722 1205 eller e-post folkhalsan.nykarleby(at)hotmail.com. Övriga tider kan föreningen nås via ordförande Rita Linqvist på tfn 050 552 4166.