Folkhälsan i Nedervetil

Folkhälsan i Nedervetil

Styrelsen för 2017:

Päivi Cainberg, ordförande
Johanna Berg, viceordförande
Carina Rönnvall-Berg, sekreterare
Simone Berlin, kassör
Lina Siekkinen, simombud
Linda Sandbacka
Marie Granholm
Minna Bergdal

Ersättare:
Carina Aurén
Ulrika Aspvik
Tina Dahlbacka