Folkhälsan i Maxmo

Folkhälsan i Maxmo

Styrelsen för 2016:

Kristina Kullas-Norrgård, ordförande
Marianne Sjöberg, viceordförande
Annika Kvist-Östman, sekreterare
Tarja Finne, kassör
Lotten Sjöberg
Annika Eklund
Annikki Harju

Ersättare:
Marlene Backlund
Ann-Sofie Kock