Folkhälsan i Malax

Folkhälsan i Malax

Kontaktuppgifter

Styrelsen för 2016:
Maria Storfors, Ordförande tel. 0500 667 599
Ulrica Hägen, Viceordförande, Simombud
Lotta Söderback, Sekreterare, Simombud
Lena Ahlskog, Kassör, simombud
Ann-Charlotte Sjöblad, Simombud
Ann-Katrine Risberg
Johanna Svanh
Anna-Lena Back
Linda Ahlbäck

Ersättare:
Susanne Storfors
Malin Åkerman-Svahn