Folkhälsan i Larsmo

Folkhälsan i Larsmo

Styrelsen för 2016:

Sonja Rantamäki, Ordförande, tfn 050 405 6110
Helena Niemelä, Viceordförande
Marianne Svenfelt, Sekreterare
Maj-Len Enlund, Kassör
Carola Finnäs
Eva Nyfelt
Anna Berglund
Ann-Sofie Haglund
Jenny Sundkvist