Folkhälsan i Korsnäs

Folkhälsan i Korsnäs

Styrelsen för 2017:

Alexandra Nylund, ordförande (tfn 050 527 2214)
Julia West, viceordf.
Anette Bjurbäck, sekreterare
Camilla Ribacka, kassör
Pernilla Smulter
Annika Nordmyr
Eva Ramstedt
Ersättare:
Desere Granholm
Lena Kronholm