Folkhälsan i Korsholm

Folkhälsan i Korsholm

Kontakta kansliet på tfn 044 765 1060 eller 0440 651 060, eller per e-post: susanne.west@folkhalsan.fi.

Styrelsen för 2016:

Ann-Charlotte Willför, ordförande
Per Thomasfolk, viceordförande
Susanne West, sekreterare / kassör / verksamhetsledare
Annica Hendersson
Bjarne Hemming
Mikaela Ingo
John Ingmar Renkonen
Carola Lithén
Ersättare:
Ann-Charlotte Nyman
Britt-Marie Naydenov