Folkhälsan i Kaskö

Folkhälsan i Kaskö

Styrelsen för 2017:

Natascha Pettersson-Fernholm (040 766 9151)
Ingrid Nykänen Viceordförande
Helena Virta Sekreterare
Christine Gullström-Louhi Kassör
Lisbeth Siegfrids
Gunilla Rönnlund-Nygård
Johanna Ala-Mattinen

Ersättare:
Ida Skutnabba
Lisbeth Nissén
Jessica Strand